В град Пазарджик се откри Център за социална интеграция и рехабилитация за лица със зрителни увреждания с капацитет 20 места. По данни на Дирекция „Социална политика” на територията на общината има регистирани 1 360 лица със зрителни увреждания, в това число 360 деца.Тези хора се нуждаят от психическа и социална подкрепа, приобщаване към общността, създаване на оптимални условия за корекционна и компесаторна  интеграционна работа с потребителите. Центърът се намира на 2 ет. в сградата на ул. ”Пейо Яворов” №2 гр. Пазарджик. Финансирането е от общинския бюджет и възлиза на стойност 50 000 лв.

TrafficNews.bg