Изключително сериозни компании са подали оферти за най-големият проект на ВиК – Пловдив, който е на стойност от 137 млн. лева. Чрез него ще се подмени канализационната и водопроводна мрежа на Пловдив и редица градове и населени места в цялата област.

Близо 90 млн. лева от проекта за рехабилитация на ВиК мрежата, както и на уличната инфраструктура, са за територията на Пловдив, като са разделени в няколко обществени поръчки.

Най-голямата е за 81 млн. лева, като чрез нея ще се извършват дейности за 2,5 млн. лева за „Модър-Царевец, ремонтът на самата ул. „Царевец” до Пещерско шосе, както и ще се обнови един от най-злощастните булеварди -  „Александър Стамболийски“, който постоянно е затварян заради аварии. Булевардът ще бъде изцяло ремонтиран, но в сегашния  му габарит.

За поръчката са подали оферти 5 фирми и консорциуми. Това е „ИСА – 2000”,  обединение между „Риск Инженеринг”, „Трактур и „СПХ; консорциум „Аква билд” с участници „Парсек груп” и „Растер-юг”’ консорциум „Аква груп Пловдив” с партньори „Джи пи груп”, Европейски пътища и „Инвестиционно проектиране”, както и консорциум „Еко проект – Пловдив” с участници „Интерхолд”, Тес Констръкшън груп и „Инфраструктурно строителството”.

Друга поръчка е за 3,3, млн. лева и за подмяна Южния обходен колектор, който ще реши редица проблеми на града – както с ВиК мрежата, така и с уличната регулация. Участници там са обединение между „Риск Инженеринг”, „Трактур и „СПХ”, Драгиев и Ко; „Трейс Груп холд”; консорциум „Саут Стейшън билд” и „Воден проект – Царевец” с участници „Интерхолд и „Астра консулт”.

Третата поръчка  е за 3,3 млн. лева , която е за довеждащ водопровод от помпена станция „Север” до бул. „България”.  Отново първото обединение с водещ партньор „Риск Инженеринг”; Драгиев и Ко; обединение между „Сиенит строителна група” и „Трафик Дизайн груп” и консорциум „Северни води”  с участници „Аква конструкт груп” и „Одесосстрой”.  

От 137 млн. лева по проекта,  97,4 млн. лева са от Оперативна програма „Околна среда“ , която осигурява безвъзмездна финансова помощ.. За изпълнението на проекта водното дружество ще тегли заем от 17,4 млн. лева, за да съфинансира проекта, а срокът за изпълнение е 49 месеца.

Πo пpoeĸтa щe бъдe pexaбилитиpaнa, peĸoнcтpyиpaнa и дoизгpaдeнa oбщo 42 ĸм BиK мpeжa зa гpaдoвeтe Пловдив, Хисаря, Карлово, Първомай, Стамболийски и Асеновград.  Освен че това ще подпомогне в борбата срещу наводненията, които зачестиха в Пловдив, изградените обекти ще обслужват и цялата Родопска яка.