Експерти от три институции предприеха незабавна проверка, след като TraffiNews.bg придвижи до РИОСВ читателски сигнал за изхвърлени опасни отпадъци на брега на река Стряма. Припомняме, че преди два дни наша читателка се натъкна на стряскаща гледка - десетки опаковки на препарати за растителна защита, захвърлени до село Калековец. Тя заподозря местен земеделец, който и преди бил забелязван да разрежда веществото с вода от реката. 

Съдейки по опаковките, изхвърлените отпадъци представляват хербициди за пръскане при редица окопни култури и житни култури, или иначе казано - препарати срещу плевели. Както е изрично обозначено, те могат да навредят на живите организми във водата. 

Опасни химикали захвърлени до река Стряма, подозират фермерКутиите са от препарати срещу плевели, TrafficNews сезира РИОСВ

По-рано днес РИОСВ организира проверка по случая, съвместно с Басейнова дирекция и Областната дирекция по безопасност на храните и представител на Община Раковски. При обхода на селскостопанския път по поречието на реката не са установени замърсявания. Оказало се, че органите на местната власт също са получили сигнал за изхвърлените отпадъци. В резултат те успели да установят кой е земеделският производител, виновен за замърсяването. Самият той е почистил разпилените опаковки.

Очаква се отдел „Растителна защита“ към ОДБХ ще предприеме последващи действия спрямо установения причинител на замърсяването съгласно своите компетентности, съобщиха от РИОСВ.

"Самият факт, че са изхвърлени препарати, създава опасност", коментира случая директорът на инспекцията Стефан Шилев. Той допълни, че подобен тип отпадъци следва да се предадат на фирми, притежаващи съответния документ за третирането им. 

"Препаратите за растителна защита са вещества и смеси с категории на опасност по смисъла на Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда. Изхвърлянето на отпадъци от препарати за растителна защита от земеделските производители става по специален ред. Фермерите трябва да имат сключен договор за предаване на празните опаковки от продукти за растителна защита с лицензирани фирми за събирането, предварителното третиране, транспортирането и оползотворяването им", припомнят още от РИОСВ.

TrafficNews благодари за активната гражданска позиция.  Призоваваме всички граждани, които забележат нередност, наглец или несправедливост, както и положителен аспект от действителността, прояви на добрина и взаимопомощ, да запечатат делото в снимка и да ни изпратят информация на електронната ни поща: redaktor@trafficnews.bg или чрез съобщение във фейсбук страницата ни.