Института за пътна безопасност апелира към незабавно изготвяне на екшън план с цел намаляване на произшествията на пътя. След анализ на състоянието на безопасността за движението по пътищата преди и след тежката катастрофа на АМ „Струма” от института са констатирали, че само в рамките на три дни в периода 24-27 ноември /три дни след катастрофата/ са загинали 12 души или средно по четири на ден, а ранените са 62 души или по 21 на ден.

 

 

До 23 ноември

Тежки ПТП

Загинали

Ранени

2020

5202

415

6486

2021

5380

452

6766

Разлика с

+178

+37

+280

До 27 ноември

-

-

-

2020

5252

421

6546

2021

5447

509

6836

Разлика с

+195

+88

+290

 

 

 

 

24-27. 11

+67

57-45=12

70-8=62

От института са уведомили с писмо на 23.08.2021 министър-председателя Стефан Янев за незаинтересованост от страна на отговорните институции и за необходимост от предприемане на извънредни мерки за нормализиране на безопасността на движението по пътищата. Опасенията на ИПБ са били като предупреждение, че в противен случай може да настъпи инцидент като този от „Своге“. Реакция от страна на отговорните държавни институции не беше предприета, съобщават от ИПБ.

Два дни по-късно, на 30.08.2021 г. отново е изпратен сигнал до г-н Янев, с който от ИПБ информират, че е налице отказ от управление на риска от ПТП от държавните институции.

На 09.09.2021 г от 17.30 часа експертите на Института за пътна безопасност бяха поканени на среща с г-жа Комитова, но на срещата тя не дойде, а изпрати двама заместник-министри, които не знаеха за какво е срещата и тя беше отложена за по нататък. Срещата беше предавана на живо във Фейсбук.

Следва нов сигнал от 13.09.2021 до министър-председателя, в който ИПБ го информира за незаинтересованост от страна на министър Комитова и за провалената среща, се казва в становището на ИПБ. Поискана е и  спешна среща със съветника на министър-председателя г-н Михайлов.

Следва отговор от  Соня Божикова, началник отдел „Приемна“ на МС в който ИПБ е уведомен, че сигналът е докладван на Стефан Янев. Реакция отново не последва.

На 23.11.2021 година стана и тежката катастрофа на АМ „Струма“.

Два дни по-късно от института за пътна безопасност са изпратили ново писмо до Министър-председателя за среща, на която да му представят концепция за управление на риска от ПТП. До този момент реакция няма.

Сравнителен анализ  показва, че за три дни след катастрофата са загинали 12 души, а ранените са 62 души.

От гореизложените действия и бездействия от страна на държавните институции категорично се доказва, че е налице отказ от управление на риска от ПТП, категорични са от ИПБ.

Като основни причини за лавинообразното увеличаване на пътнотранспортните произшествия от ИПБ посочват следните факти:

  1. От началото на 2021 г. е преустановена поддръжката на пътищата в страна. Констатирани са стотици повредени мантинели по АМ „Тракия“, липсваща или неотговаряща на изискванията маркировка по републиканските пътища и неправилна организация на движението.
  2. Неефективен контрол на движението с превишена скорост през летните месеци. Със свое разпореждане Министърът на вътрешните работи задължи служителите си автоматизираните технически средства да контролират скоростта само на места с концентрация на тежки ПТП, които съгласно методологията на МВР са общо 53 за територията на цялата страна. По този начин контролът се фокусира върху 53 точки от почти 40 000 км. републикански и общински пътища.
  3. С разпореждането от предходната точка е преустановен и негласния контрол върху движението на МПС, т.е. задължават се пътните полицаи да упражнява контрола само явно.
  4. Политическата нестабилност се отразява пряко върху ефективността на Държавните институции, отговорни за Безопасността на движението по пътищата. За периода юни-август 2021 г.  платените глоби са 14% от всички издадени електронни фишове за превишена скорост.
  5. ДАБДП от началото на година не осъществява своята дейност по управляване на риска, видно от сайта им. Въпреки успешно приключилите обществени поръчки за доставка на нужната техника за осъществяване на дейността на Държавната агенция, за 11-те месеца на 2021 г. няма нито един публикуван доклад или анализ по темата за управление на риска. На следващо място практически е спряна работата на консултативните органи към ДАБДП, чиято функция е да координира действията на отговорните институции и да осъществи връзка между държавата и академичните среди, с цел повишаване на безопасността по пътищата.

    

Какво следва да се направи ?

Експертите на ИПБ предлагат изготвянето на екшън план за действие, който да включва:

Преструктуриране на ДАБП и изготвяне на методология за оценка на риска от ПТП. Извършване на оценка на риска от ПТП, включваща: Идентифициране, анализ и преценка, избор на инструменти за въздействие, наблюдение и коригиращи действия

Оценката на риска трябва да обхване и всички общински пътища, както и осигуряване на финансиране за отстраняване на 1500 опасни места (рискови) отсечки от настъпване на тежки ПТП. Трябва да се изгради нова методология за контрол на движението на МПС, както и да се извърши международен одит на транспортната система на България, разпределен по класове пътища. ОТ ИПБ предлагат и приемане на съвременни стандарти за проектиране и обезопасяване на пътищата в България, като всички задачи, с изключение на международния одит, са за срок от 6 месеца.