Публикацията е във връзка с договор РД50-87/13.06.2013 на МИГ "Тракийско-Родопска яка"