Безделничеството, проституцията и просията не са престъпления. Това обяви в свое решение Конституционният съд и обяви тези текстове от Наказателния кодекс от преди над 30 години за противоречащи на основния закон.

Конституционният съд беше сезиран и се произнесе по искане на главния прокурор Иван Гешев. До момента Наказателният кодекс предвиждаше затвор или пробация за лице, което не се занимава с общественополезен труд, получава нетрудови доходи по непозволен или неморален начин, или се занимава системно с просия. Тези текстове в Наказателния кодекс не са променяни след демократичните промени.

"Гражданите имат конституционно гарантирана от законите свобода да си набавят средства за препитание по всякакви правомерни начини, дори когато те могат да бъдат оценени като безнравствени", се аргументира Гешев.

Решението по текста за безделничеството и проституцията, е прието единодушно. Относно текста за просията съдия Янаки Стоилов е бил на особено мнение.