Проверяващите от БАБХ, РИОСВ, МВР, общински инспекторат и общинска полиция, които ще следят за новите мерки – допускане само със Зелен сертификат, са длъжни да сигнализират на прокуратурата за системни и груби нарушения на мерките. Тази нова разпоредба ще бъде включена в заповедта, която днес ще бъде издадена от здравният министър Стойчо Кацаров.

„До момента законът предвиждаше съставяне на акт, издаване на наказателни постановление и налагане на глоба. Новото в заповедта е, че задължаваме контролните органи при грубо или системно нарушаване на противоепидемичните мерки в даден обект да изпратят сигнал към прокуратурата с оглед търсене на наказателна отговорност по чл. 355 от НК“, посочи Кацаров.

Това на практика значи, че нарушителите са застрашени от до 5 години затвор и глоба между 10 и 15 хиляди лева. 

Чл. 355. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 23 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 24.03.2020 г.) Който наруши наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването или появяването на заразна болест по хората, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до десет хиляди лева.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2020 г.) Ако деянието е извършено по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Който наруши наредба, издадена за предотвратяване на хранителни отравяния, се наказва с пробация или с глоба от сто до триста лева

Здравният министър Стойчо Кацаров посочи, че шансът хора със зелен сертификат да си предадат зараза в затворена среда е много по-малък.

„Ако мерките не доведат до резултат, последната възможност остава пълен локдаун“, посочи здравният министър.

Лаборатории, които не спазват правилата за взимане на проби, могат да загубят лиценза си.

При контрол на входа на всички обекти, ако контролиращите имат съмнение за достоверността на зеления сертификат, може да поискат лична карта за сверяване на документа и притежателя му.

Официално: България въвежда задължителен зелен сертификат за закрити обектиЗаповедта влиза в сила от 21 октомври