Допълнителни разходи в размер 15 978 463 лв. одобри правителството за училища и детски градини. Средствата се отпускат за отстраняване на недостиг в бюджетите им, настъпил след промени в броя на децата и учениците, на групите и паралелките, финансирани по стандарти и нормативи за учебната 2023/2024 година.

От тях 13 476 323 лева са по бюджета на МОН, 1 398 907 лева - по този на Министерството на културата и 1 103 233 лева - на Министерството на младежта и спорта. Средствата се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и трансферите по централния бюджет за 2024 г., предаде Нова.