Държавният департамент на Съединените щати обяви началото на Програмата за разнообразяване на имигрантския поток за 2016 г., позната като лотарията за „зелена карта“, съобщиха от посолството на САЩ в България.

Електронните формуляри трябва да бъдат подадени от 12 ч. по обед (Американско източно лятно часово време) на 1 октомври 2014 г. до 12 ч. по обед (Американско източно стандартно време) на 3 ноември 2014 г.

Кандидатите могат да попълнят електронния формуляр за участие в програмата на адреса в период за регистрация. Не се приемат заявки за участие, изпратени по пощата.

От посолството припомнят, че няма такса за попълване на електронния регистрационен формуляр. Участниците ще получат официален номер за потвърждение на регистрацията си, съобщи "Труд". Изключително важно е да запазят този номер поне до 30 юни 2016 г. Единствено чрез него участниците ще могат да проверят дали са изтеглени в лотарията.

Официалната информация за това дали кандидатът е избран да продължи участието си в програмата, може да се получи на уебсайта на лотарията след 5 май 2015 г.

Съобщения до тези, които са изтеглени, няма да бъдат изпращани по електронна или обикновена поща. Всеки получател на писмо или имейл, в който се споменава виза от лотарията или зелена карта, може да е сигурен, че съобщението е подвеждащо и измамно.

Освен това не се извършва плащане към трета страна в процеса по кандидатстване за виза от лотарията за зелена карта. Единственото плащане е самата такса за виза, която се плаща в посолството на САЩ.

Кандидатите могат сами да подготвят и да изпратят електронния формуляр или да помолят някой друг да го изпрати от тяхно име, но всеки участник трябва да е сигурен, че информацията е точна и пълна.

Законът допуска само един електронен формуляр за всеки участник по време на периода за регистрация. Кандидати, които са изпратили повече от един формуляр, ще бъдат дисквалифицирани. Възможно е обаче двама души, които са съпруг и съпруга и отговарят на изискванията, да подадат по един отделен формуляр, като включат в него своя брачен партньор.

Инструкциите за лотарията за зелена карта са публикувани на английски и на български в сайта на посолството.

TraqfficNews.bgf