176 проверки по изпълнение на забраната за тютюнопушене са извършили здравните инспектори в Пловдив през последната седмица.

Проверени са 55 заведения за обществено хранене, 80 закрити и 14 открити обществени места, 24 детски и учебни заведения, както и 3 обекта за продажба на оптика.

В периода 21-26 април здравните инспектори в Пловдив са издали 9 предписания и са съставили един акт за установени нарушения. През последния отчетен период е постъпила една жалба от граждани или институции.

Извършени са също 207 проверки по текущ контрол, 45 тематични проверки, като са осъществени и 15 консултации във връзка с тютюнопушенето.