Комисията за финансов надзор (КФН) отне лиценза на застрахователна компания "Надежда". Решението за крайната мярка е взето на заседание на 17 август и е подписано от председателя на регулатора Карина Караиванова.

Причината е неспазване на изискванията за платежоспособност и груби нарушения на застрахователния кодекс, затруднили надзорната работа. 

Сред клиентите на застрахователя са Министерството на отбраната, Националната електрическа компания, АЕЦ "Козлодуй", енергийното дружество ЧЕЗ и др. 

Оказва се, че "Български пощи" е сключила договор с компанията - точно един ден преди регулаторът да забрани тя да подписва каквито и да е контракти, съобщава clubZ. 

От Министерството на транспорта, което е принципал на държавното дружество, заявиха, че веднага ще направят проверка на казуса. 

На компанията „Надежда“ е забранено да сключва нови застрахователни договори за срок от 6 месеца, както и да се разпорежда свободно с активите си до започване на производство по ликвидация или несъстоятелност. 

Назначен е и квестор - Розалина Градинарова-Стоянова, докато не бъде обявен и синдик или до вписването на ликвидатор на дружеството, уточняват от КФН.

Според публикация на „Капитал“ проблемите произтичат от бързо развилия се бизнес в Италия, където "Надежда" поема гаранции за изпълнението на обществени поръчки, а нейни клиенти са правителството в Рим и община Милано. 

Според регулатора компанията "Надежда" неправилно е оценявала като нулев риска по тези гаранционни договори и трябва да осигури 10.7 млн. лв., за да покрие изискванията за платежоспособност. Собственикът на компанията Виктор Серов казва, че вече има образувани 5 дела срещу КФН и предстои да заведе още три. 

Проблемите в дружеството проличаха при стрес тестовете през февруари, когато одитът показа, че то не покрива изискванията за капиталова адекватност и платежоспособност. 

Регулаторът първо даде срок до края на 2017 г. ръководството на "Надежда" да предприеме нужните мерки, а през юни прати квестор в него. 

Според КФН всички предложени от ЗК "Надежда" мерки за покриване на минимално капиталово изискване са нереалистични и недостатъчни. Освен това комисията твърди, че не е получавала навреме обективни и достоверни данни за финансовото състояние на застрахователя. 

От Министерството на отбраната реагираха първи от институциите и държавните дружества с договори със застрахователното дружество с отнет лиценз. Оттам казват, че са сигнализирали КФН за случаите, в които компания „Надежда“ отказва да изплати дължимото обезщетение за временна загуба на трудоспособност на застраховани лица поради „подценяване на опасността“ и „проявяване на невнимание“, още на 17 юли 2017 г. В писмото е отправена молба "за съдействие за детайлно разглеждане на всички откази, касаещи застраховани лица от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия."

Военните имат сключени 5 договора със застрахователното дружество, всичките през 2017 г. Срокът им за изпълнение е февруари 2018 г., а общата стойност на договорите е 92,780 лв., става ясно още от реакцията на ведомството.