Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) - инж. Тони Кръстев, ще открие груповия лов на дива свиня, както и лова на местен дребен дивеч. Излетът ще се проведе в местността „Билинско равнище” на територията на ловно сдружение „Сокол”, град Брезник, в пределите на Държавно горско стопанство - Брезник. 

Провеждането на инструктаж на участниците в лова е задължително. Преди започване на ловния излет ръководителят на лова проверява наличието на ловен билет, членска карта и документа за носене на ловно оръжие и попълва разрешително за лов. На санкция подлежат ловци, които не са екипирани с шапка или облекло с ярък сигнален цвят при групов лов на дива свиня и на дребен дивеч. Забранена е употребата на алкохол преди и по време на лов.

Изборният ден обаче - 5 октомври, няма да бъде ловен. Този ден ще бъде компенсиран по Коледните празници, когато ще има един допълнителен ден за ловуване на едър дивеч според ловния закон.

От ИАГ припомнят, че преди и по време на лов е забранена употребата на алкохол. Глобата за ловец, употребил алкохол, е от 200 до 2000 лв. 

Всички ловци трябва да са екипирани с шапка, жилетка или облекло с ярък сигнален цвят. При липса на светлоотразителни елементи те подлежат на санкция в размер от 100 до 500 лева.

За да бъдат ограничени инцидентите по време на ловен излет при групов лов и използването на гладкоцевно оръжие се забранява използването на сачми с диаметър над 6 мм. 

TrafficNews.bg