Липсата на електронни услуги в някои институции предизвиква опашки пред вратите на ведомствата в страната. Данните сочат, че все повече българи предпочитат да си свършат работата чрез интернет, но има и такива, които по различни причини са принудени да ходят на гише и да се редят на опашки.

Една от най-посещаваните институции в Пловдив е Агенцията по геодезия, картография и кадастър. В отделни периоди от годината тук се образуват големи опашки.

Част от услугите са електронни, но за други е необходимо да се дойде на място.

Националната агенция по приходите е друго място, където има струпване на хора. Все повече българи обаче решават да ползват електронните услуги на приходната администрация.

От НАП твърдят, че постоянно увеличават броя на услугите, които могат да се извършват дистанционно чрез интернет. До момента електронно са достъпни над 160 такива.