Кметът на Пловдив Иван Тотев и Жан Патрик Марке от ЕБВР подписаха Споразумението за 30 милионния заем между Община Пловдив и Европейската банка за възстановяване и развитие.  Договореният кредит е в размер на  14,5 милиона евро,  с тригодишен гратисен период.

Заемът ще се изплаща 13 години, с договорена лихва 2,65%. Тя обаче е „плаваща” и може да варира според кредитния рейтинг на общината.  

Кредитът е предназначен целево за  цялостна реконструкция  Коматевско шосе и булевардите "Руски" и "6-ти септември".  Съществена част  от него  отива за изграждането на новия  бул. „Северен",  който ще свърже моста на Адата с Брезовско и Карловско шосе.   

Договорът  е признак на убеденост, че банката вярва  в  административния капацет и разчита на рационалното управление на община Пловдив, заяви  представителят на ЕБВР Жан Патрик Марке.  Институцията ще следи много внимателно как се разходват парите, които няма да се превеждат накуп, а чрез определени траншове,  след представяне на окончателни договори  за изпълнение на различните етапи, добави другият нейн представител  Илия Кардашлиев. 

Много силно предимство е това, че  ЕБВР  ще бъде гарант и арбитър  по евентуални спорове  при  възлагането на поръчките за  изпълнение.  Така процедурата се  оптимизира, тъй като банковият  арбитраж практически  ще избегне дълги съдебни дела по обжалване на търгове и конкурси,  добави Илия Кардашлиев.  

Усвояването на заема трябва да стане за три години, а изплащането му – в следващите десет. 

TrafficNews.bg