Предложение, община Пловдив да внесе члез областния управител искане в Министерството на регионалното развитие за прехвърляне на собствеността върху 5 дка държавна земя на общината внася на сесията утре кметът Иван Тотев.

5-те дка са публична държавна собственост, дадени на МВР. По договор от 1992-ра РДВР Пловдив е отстъпило на общината правото на строеж, за да се разшири Зооветеринарният комплекс, който е първи в България по европейски изисквания.

Сега общината иска безвъзмездно прехвърляне на декарите, след като те бъдат преобразувани от публична в частна държавна собственост, за да реши окончателно въпроса с кучкарника.

От няколко години в Пловдив се говори за строеж на нов кучкарник, а бившият кмет Славчо Атанасов искаше да купува частен терен за целта. Няколко години общината беше заплашена от солени глоби, заради липсата на модерно съоръжение. В мандата на Иван Тотев идеята за купуване на частен терен бе отхвърлена, а на настоящият кучкарник бе направен ремонт, който временно реши проблема. Първоначалната идея предвиждаше новото съоръжение да има общо 650 клетки, в които да се помещават близо 1200 животни. Отделни клетки кучетата и котките, лаборатория, камера за трупове, перално помещение, кухня, място за игра и разходка и стая за прием на граждани, желаещи да си осиновят животно.

TrafficNews.bg