За да има оценка за дисциплина на учениците, първо би трябвало да бъде изменен Законът за предучилищното и училищното образование, защото всяко дисциплинарно наказание би трябвало да е законово уредено. То не може да бъде уредено в подзаконова нормативна уредба, каза служебният министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов пред журналисти в отговор на въпрос, че учители настояват да има оценка за дисциплина на учениците, като тази тема е поставяна много пъти през годините, но такава оценка не е въведена.

Философията на Закона за предучилищното и училищното образование е такава, че той е насочен към подпомагането на децата, които имат известни затруднения в своето развитие от гледна точка на поведението им. Целта е приобщаването към разговори с тях и с техните родители, за да може да се постигне съответният образователен и възпитателен ефект, отбеляза образователният министър.

"Аз лично не бих се ангажирал с категорично становище коя е по-добрата система, защото свързвам казуса с обобщената съдебна практика, която директорът на Регионалното управление на образованието беше оповестил по повод оспорване на актове, с които са налагани такива наказания. Както виждаме, съдебната практика отменя повечето от актовете. Така че не бих се ангажирал категорично за едното или другото като вариант на управленска политика по отношение на възпитанието и поддържането на дисциплината в училищата. Смятам че има обаче, независимо че съм юрист, и други мерки, които могат да се прилагат и те трябва да бъдат с приоритет, като превенция, преди да се стигне до налагането на съответното дисциплинарно наказание. Това би било най-тежката и крайна форма, която може да се използва и може би трябва да има някаква поредица от дейности, които първо да се следват, за да можем да подобрим дисциплината в училище", коментира министър Сашо Пенов.

Той подчерта, че въпросът за оценката на дисциплината е много комплексен, защото той е свързан с отношенията между родители, ученици и учители. Може би този въпрос отново трябва да го дискутираме с експертната общност - с педагози, с психолози, които, като ни дадат своето експертно мнение, да го обсъдим и да помислим по кой път да се върви, каза образователният министър. "Аз смятам, че меките мерки са за предпочитане в момента, защото такава е съвременната среда, отколкото един административно-команден подход", каза министър Сашо Пенов. Той коментира темата след подписването на договор за изпълнение на проекта "Успех за теб" в Министерството на образованието и науката.