На първичния трудов пазар в България през септември са обявени 16 500 свободни места, което е с 2 977 по-малко спрямо същия период на 2013 г.

През септември започналите работа на първичния пазар безработни са 17 696 - с 4950 лица повече от август 2014 г. Година по-рано постъпилите на работа на първичния пазар са били с 2267 лица по-малко, което потвърждава трайната тенденция за нарастване на започналите работа безработни в реалната икономика на годишна база, посочват от Агенцията по заетостта.

Равнището на безработица през септември 2014 г. е 10,5%. То нараства с 0,1 процентни пункта спрямо август, но в сравнение със септември 2013 г. намалява с 0,3 процентни пункта.

Един от факторите за нарастването на равнището на безработица през септември е информационната кампания за започването на програмата „Старт на кариерата” и схемата „Младежка заетост”, която предизвика наплив от регистриращи се младежи в бюрата по труда. Младежите до 29 г. представляват над една трета от прираста на новорегистрираните безработни.

В бюрата по труда са регистрирани 345 375 безработни - с 2 872 повече спрямо август и с 9 188 по-малко в сравнение със септември 2013 г.

Регистрираните младежи до 24 г. са 26 286 души и представляват 7,6% от всички безработни. Спрямо август броят им се увеличава с 1 254 лица, но на годишна база намаляват значително - със 7 376 лица.

Регистрираните младежи до 29 г. (включващи и тези до 24 г.) са 59 351 и представляват 17,2% от всички безработни. Спрямо август броят им се увеличава с 2 300 лица, но на годишна база намалява значително - с 11 979 лица.

TrafficNews.bg