Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира огнище на Африканска чума по свинете през 2020 година в стопанство за отглеждане на животни от породата Източнобалкански свине в село Юнец, област Варна. Последното огнище при ИБС беше регистрирано на 23.04.2020 г. в област Шумен. 

Положителните проби от Юнец бяха лабораторно потвърдени днес от Националната референтна лаборатория в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт  в София. 

Незабавно са предприети мерки за ликвидиране на огнището, съгласно правилата на европейското и националното законодателство, и Плана за спешни действия при контрол на Африканската чума. В засегнатото стадо се отглеждат 212 свине, като до констатирането на заболяването от него са умрели 15 животни. Предстои хуманното обезвреждане на останалите прасета.

Определена е 3-километрова предпазна зона около огнището -  Юнец и село Рудник, община Долни Чифлик, област Варна. В 10–километровата наблюдавана зона са включени населени места от община Долни Чифлик: с. Шкорпиловци, гр. Долни чифлик, с. Детелина, с. Старо Оряхово, с. Ново Оряхово, с. Солник и с. Кривини; от община Бяла: с. Самотино, с. Горица, с. Господиново, с. Дюлино, както и с. Козница, общ. Несебър, област Бургас, в които са предприети мерки за контрол и ликвидиране на АЧС.