На 13 декември тази година в България влиза регламент 11 69 на Европейската комисия, съгласно който много по-стриктно трябва да се изписват етикетите на всички хранителни продукти, съобщи БНР. Това изискване ще бъде съблюдавано от Българската агенция по безопасност на храните, като глобите за нарушенията предстои да се уточнят. 

Изискванията са за по-добра четливост на информацията върху етикетите, посочване на страната или мястото на произход на месото, отличително оформление на алергенните съставки в продукта (ако има такива).  

Мариана Кукушева, председател на управителния съвет на Националния браншови съюз на хлебопекарите и сладкарите  съобщи в Пловдив, че срокът на годност при хляба задължително трябва да има клипс с надпис: ”Използвай преди: ден- месец-година”. Проблемът ще се яви при сладкарите у нас, защото сивата икономика в бранша е 50%, заяви Кукушева. Точно те няма да предлагат коректно изписани етикети на произведената продукция.

Проф. Йордан Гогов заяви, че голяма част от хранителния бранш не е запознат в детайли с изискванията. Той уточни, че за да спре практиката с нечитаеми заради микроскопичния им размер текстове върху етикетите, регламентът изисква шрифтът на задължителната за оповестяване информация да е с големина не по-малко 1,2 мм или 0,9 мм, ако площта на най-широката повърхност е по-малка от 80 кв. см. За първи път в България ще има специални изисквания за продажбата на храни от разстояние, или т.нар. продажба на храни по интернет. Там задължително трябва да има лист с всички продукти, вложени в асортиментите, които се доставят до адрес.

От БАБХ заявиха, че всички потребители могат да подават сигнали за нередности на тел. 0700 122 99 или на емейлите на агенцията. В Пловдив се проведе двудневен семинар на тема:  „Етикетиране на храните – най-актуалното за производителите и по-добра информираност на потребителите”.

TrafficNews.bg