Ако получите писмо от адвокат или съдебен изпълнител, в което се твърди, че сте длъжници, а към него е приложена покана за доброволно изпълнение - не отваряйте! 

От Адвокатска колегия Пловдив съобщиха за фишинг атака, в която са замесени имена на хора от бранша от различни колегии. Като подател на имейлите се посочват реално съществуващи адвокати и/или съдебни изпълнители, някои от тях от Пловдив, и всички те имат за цел да източат пари от получателите. 

В Адвокатска колегия Пловдив са постъпили няколко сигнали, че по електронната поща на различни граждани са получени такива съобщения.

"Обикновено, като податели на тези имейли са посочени имена на реални, вписани в различни колегии в страната, адвокати. 

В действителност обаче, посочените адвокати нямат нищо общо с отправените от тяхно име електронни съобщения и посочените пощи, от които са излъчени същите. Адвокатска колегия Пловдив уверява, че не съществува практика адвокат да отправя покана за доброволно изпълнение в прикачен файл", посочат от колегията. 

Изпратените съобщения представляват т.нар. ФИШИНГ АТАКА, която цели инсталиране на зловреден софтуер на компютъра и/или набиране на лична информация за номера на кредитни карти, пароли за достъп до банкови сметки, електронни пощи и др. Ясни индикации, че електронното съобщение е зловредно и не е изпратено от адвокат могат да бъдат непознатия ви /често и нетипичен/ електронен адрес, от който е получено съобщението, фактът, че не познавате такъв адвокат и не сте комуникирали с него преди това, че няма предоставен телефон за обратна връзка, както и самото наименование на прикачения файл.  

Проверка на вписан адвокат в Адвокатска колегия – Пловдив, можете да направите онлайн, а при невъзможност да се обадите в офиса на Адвокатския съвет при Адвокатска колегия – Пловдив , тел: 032398355

"Препоръчваме при отчитане на гореопоменатите факти, да изтриете достигналата до вас електронна поща, без проява на любопитство за съдържанието й. Също можете да се свържете с вашите компютърни специалисти с оглед проверка на компютърната ви система от инсталиран зловреден софтуер", пишат от Адвокатска колегия Пловдив