Тютюнев комплекс в хасковското село Криво поле обяви на търг Националната агенция за приходите. Имотът се състои от две помещения – за низане на тютюн и сушилня с обща застроена площ от 1005 квадратни метра и с отстъпено право на строеж. 14 100 лева е първоначалната цена на сградата, от която следва да започват ценовите предложения. Те ще се приемат до 2-ри декември на адреса на НАП в Пловдив – ул. “Скопие“ 106.

Малко по-скъпо – на 19 450 лева е оценен склад за сух тютюн. Той е в същото населено място, а площта му е 956 квадрата. Складът е едноетажен и монолитен. Офертите за него също се адресират до пловдивската дирекция на НАП. 2-ри декември е краен срок също така за оглеждане на имотите от заинтересованите лица, както и за внасяне на депозит за участие, който е в размер  на 20% от първоначално обявените продажни цени.

До края на седмицата могат да се видят на място и три автомобила – два товарни и една лека кола, също обявени за публична продан от НАП. Местоположението им е в Димитровград, а цените им са от 1 350 до 2 473 лева.

Близо 270 000 лева са събрани за десетте месеца на тази година чрез търгове от Агенцията за приходите в Хасково. С тях частично или изцяло се покриват неплатени в срок данъчни и осигурителни задължения на предишните собственици на активите.

Продажбата на актив е крайна мярка, прилагана от НАП, за принудително събиране на задължения към бюджета. По този повод от офиса в Хасково препоръчват при финансови затруднения и невъзможност за плащане в срок на дължими данъци и.

ТrafficNews.bg