НАП направи следното уточнение до медиите във връзка с разпространената днес справка на Nexo:

"Напълно коректен е отговорът, предоставен от министъра на финансите Росица Велкова на въпрос от народни представители от ПГ на ПП „Възраждане“, като справката за контролните производства е направена от НАП. В отговор на един от поставените от депутатите въпроси – „Съответстват ли платените данъци и декларираните печалби на огромните обороти и има ли пропуснати от НАП ползи за фиска“, в отговора са посочени ревизионните актове, с които са установени задължения в „особено големи размери“ по смисъла на Наказателния кодекс - надвишаващи 12 000 лева. Както е посочено в отговора, след приключване на ревизионните производства на „Ен Ди Ес“ ЕООД са констатирани нарушения и с налагане на глоби с лихви. Издадените ревизионни актове са влезли в сила, съответно фирмата е погасила задълженията си.

В този смисъл, към момента българското дружество на Nexo – „Ен Ди Ес“ ЕООД няма задължения за данъци и осигуровки, както и неплатени ревизионни актове към приходната агенция", съобщиха от НАП.