Два пъти - по 100 и 108 хиляди лева са платили квесторите на КТБ Христина Стаматова и Божидар Аршинков за консултантски услуги от адвокати във връзка с банката, алармира bTV, като показва разписките, с които парите са дадени на юристите. Дъщерната банка на КТБ - "Виктория" се източва от квесторите, назначени от БНБ да я оздравяват - алармират служители на банката. Приложени фактури за хиляди левове, изплатени към консултантски фирми. С парите на вложителите в банката квесторите плащат на консултантите за дейности, които трябва да се вършат от самите служители във „Виктория”. От тлъстите хонорари са се облажили двама юристи от Буллойерс ООД - Румен Димитров и Бисер Атанасов. 

Плащанията от поставената под особен надзор банка „Виктория” – дъщерна на Корпоративна търговска банка, са направени през последните месеци. Служителите от банката твърдят, че се плащат хонорари за консултанти, които не правят нищо друго освен да дублират тяхната дейност, които те така и така вършели. 

Една от платените фактури към фирмата „Буллойерс” ООД е на стойност 17 000 лева, които са платени само за 4 дни работа. Във фактурата е посочено, че става въпроса за труд извършван в продължение на 120 часа. Така излиза, че в денонощието консултантите са работили по 30 часа.

Чрез консултантите въпросните квестори се чувстват по-сигурни, обясняват действията им банковите служители. 

Понастоящем „Виктория” се нуждае от оздравяване, а не от подобни плащания, твърди президентът на синдикалната организация КТ „Подкрепа” Константин Тренчев, който е бил алармиран за случая. Той е поискал среща с г-жа Кордовска от БНБ. Първоначално тя се съгласила. После обаче явно се обадила на Иван Искров и отменила срещата. Явно трудно може да ме гледа в очите, заяви лидерът на КТ „Подкрепа”.

Единият от квесторите - Божидар Аршинков е близък с шефа на БНБ Иван Искров. Твърди се, че Искров е кум на квестора. Самият Аршинков обаче отрича това и отказва каквито и да е подробности. 

Документите са от служители в банката, които от страх, предпочитат да запазят анонимност.
Съгласиха се, обаче, да разкажат писмено какво се случва зад вратите на затворената банка. И започнаха с делата на двама от главните герои - квесторите Стаматова и Аршинков.

TrafficNews.bg