Хората, отказали се доброволно от българското си гражданство, няма да имат право то да им бъде възстановено. Това решиха депутатите на първо четене в четвъртък.

Промяната е част от Закона за българското гражданство по предложение на "Възраждане".

Хората с публични задължения, нямат право да се откажат от българското си гражданство дори и да живеят за постоянно в друга държава.

Българско гражданство по натурализация вече ще могат да получават само хора, които не са осъждани за престъпление от общ характер у нас, в държавата му по произход или в трета страна, ако живее в нея. Изключение ще има само за реабилитираните.

Досега чужденци, сключили брак с български гражданин и желаещи да станат български граждани, не бе необходимо да се отказват от първото си гражданство. С новите промени обаче трябва да са минали поне три години от датата на сключване на брака.

Българските власти вече ще зачитат, че човек се е отказал от първото си гражданство, ако е подал молба за това, но не може да се освободи от гражданството поради независещи от него причини.

Промени има и в отменянето на натурализацията. Държавата вече има право да го направи, ако са налице достатъчно данни, че човек е сключил брак с наш съгражданин фиктивно, единствено с цел придобиване на българско гражданство. Отмяна може да има и ако "лицето в продължение на пет години след придобиването на гражданството не е установило никакви трайни връзки с българската държава и се е възползвало от българското гражданство единствено за заобикаляне на имиграционни режими и пребиваване в чужбина", предаде 24часа.