България задава 1 януари 2025 г. като целева дата за въвеждането на еврото у нас. Това става ясно от постановление на Министерския съвет, публикувано за обществено обсъждане. В него се предлага създаване на Координационен съвет за подготовката ни за членството в еврозоната.

В мотивите се казва, че е необходимо новата индикативна дата да бъде закрепена в признат от правния ред източник с цел подготовката за смяната на официалната парична единица и съответната цел.