Мъртва риба и кафява вода – това завариха при проверка по сигнал експерти на РИОСВ-Пазарджик в Стара река при моста на главен път Брацигово – Капитан Димитриево.

Екип на Екоинспекцията, Басейновата дирекция в Пловдив и Регионалната лаборатория към ИАОС е направил оглед по поречието на реката в присъствието на гражданина, сигнализирал инспекцията за проблема.

Констатирано е бледо кафяво оцветяване на водите и мъртва риба с размери 6-15 см. в застойни зони на речното легло. Взети са водни проби за анализ от отпадъчните води на двата точкови източника, разположени по течението на реката. Едната проба е от пречиствателната станция за производствени отпадъчни води на „Биовет”АД, втората от Градската пречиствателна станция за отпадъчни води на Пещера.

На ”Биовет”АД е дадено предписание за ревизия на довеждащия колектор за отпадъчни води, след механичното стъпало и за подмяна на затвора на байпаса.

Възможна причина за мъртвата риба в река Стара, освен установените понижени стойности на разтворен кислород в резултат на рязкото затопляне, може да е и залпово замърсяване от изпуснати отпадъчни води.

След анализа на водните проби ще се изясни причината за инцидента.

Снимка: Илюстративна