Съсобственикът на "Фикосота" Красен Кюркчиев, който наскоро представи стратегия, наречена "България на две скорости", изпрати отворено писмо до българските медии. Както е известно, целта на стратегията е максимално запазване на живота и здравето на хората, ограничаване на негативните икономически последствия от кризата с коронавируса при минимално натоварване на бюджета. В писмото се казва:

Уважаеми журналисти,

Представената от нас стратегия „България на две скорости“ предизвика обществен интерес и дискусия благодарение на вашия интерес и готовност да я представите пред обществото. На база на коментарите, които получихме и мненията, които бяха изказани считаме, че в хода на обсъжданията останаха няколко неясни момента. На първо място, бихме искали отново да подчертаем пълната си подкрепа по отношение на мерките на правителството за предотвратяване на разпространението на заразяване с Covid-19 до този момент. Тези мерки позволиха на България да бъде сред най-слабо засегнатите от Covid-19 в Европа и да послужи за
пример на много други държави.

Същността на стратегията „България на две скорости“ е ясното дефиниране и физическо отделяне на защитена група и активна група и прилагане на различни мерки към двете групи. Това не означава, че нашето предложение е в момента да се облекчат мерките за активната група.
Конкретните мерки трябва да бъдат базирани на реалната ситуация в даден момент и да бъдат гъвкаво настройвани. Епидемиологичните модели, които използваме, предполагат по-скоро в настоящия момент още по-строги да станат мерките за защита на високорисковата група.

Разделянето на две групи ще бъде полезно не само в процеса на ескалация на мерките. Когато
обективната ситуация позволява облекчаване на мерките, това трябва да стане също с различна скорост за двете групи. Много по-бързо за активната, която да може да се включи в стопанския живот и много побавно за защитената, рисковете пред която са много по-големи. Още сега, според нас, трябва да се започне с изработване на бъдещите правила за защита при работа на
активната група, както и правила за работа при отваряне на затворените в момента индустрии и бизнеси.

За да може да се осъществи тази стратегия е необходимо да се предприемат веднага следните четири стъпки:

1) Ясно идентифициране на двете групи.
2) Създаване на условия за физическо разделение на двете групи в публичните пространства.
3) Насърчаване на обособяването на отделни домакинства, състоящи се само от представители на всяка от двете групи.
4) Въвеждане на различни мерки към активната и към защитената групи.

Стратегията „България на две скорости“ не препоръчва масово тестване на населението. Смятаме, че предвид сегашното ниво и цени на бързите тестове, такива трябва да се правят за около 1% от населението седмично.

Други въпроси, които получихме при обсъждане във Facebook групата „България на две скорости“:

1. Дали ползата за България няма да е сравнително малка, при положение, че така или иначе ще страдат производители, свързани с определени промишлености, като автомобилната, туризма?
Смятаме, че ако България започне да прилага този модел и той покаже добри резултати звръщайки побързо на работа редица предприятия и фирми, много бързо и други държави ще се ориентират, ще започнат да го прилагат и това ще доведе до рестартиране на страдащите отрасли и в други държави. Ако регионът започне да се рестартира, това ще увеличи ефекта върху бизнеса навсякъде.

2. Не е ли сложно да се разделят домакинствата? Това не трябва да е задължително. Според наши оценки около 80% от домакинствата и сега са отделни. Трябва да се направи подходяща насърчителна кампания, насочена към останалите 20% от домакинствата, както и да се поощрят фирми, хотели и други организации да подпомогнат процеса.

3. Как и кой ще контролира всичко това? Нашето очакване е, че голямата част от обществото ще спазва изискванията за съответните групи и без нужда от контрол. Отделно на ниво обект - магазин, учреждение и други, може да се изиска контрол от самите обекти.

4. Трябва ли да отпадне извънредното положение? Нямаме компетенции за оценка на тази мярка.

5. Не трябва ли да се изработи детайлен план как и кога се прилага всичко това? Такъв детайлен план, който коментира всички атрибути по приложението на четирите стъпки, както и по мерките за двете групи, трябва да се изработи внимателно на държавно ниво, след като се приеме, че сегментираният подход на стратегията „България на две скорости“ е пътят за преминаване на държавата през тази криза.

Надяваме се, че това писмо ще отговори в голяма степен на възникналите въпроси по отношение на стратегията „България на две скорости“. При нужда от допълнителна информация или при възникване на допълнителни въпроси, сме насреща, за да внесем допълнителна яснота по предложената стратегия.

С уважение,
Красен Кюркчиев