Кметът на Карлово отърва поредно административно наказание. Глобата от 3 000 лв., наложена заради неточности в обществена поръчка, била отменена с решения на две инстанции. От АДФИ обжалвали решението на Районен съд Карлово пред Пловдивския административен съд. Жалбата обаче не била уважена, тъй като била изтекла тригодишната давност.

През 2017 година от агенцията извършили финансова инспекция на община Карлово. Докато проверявали документите по обществената поръчка за сметосъбиране и извозване на отпадъците на територията на общината, инспекторите открили, че след сключване на договора е подписано допълнително споразумение, с което се променят условията, а оттам - и сумата, която трябвало да бъде заплатена на фирмата изпълнител. Процедурата по възлагане била открита през 2014 година с решение, подписано от тогавашната зам.-кметица Данка Люртова. Конкурсът бил спечелен от Консорцум “Чистота Карлово”.

Администрацията и фирмата подписали договор за “Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на територията на община Карлово и снегопочистване в населени места на Община Карлово“ за срок от 60 месеца. Според условията количествата на извозваните отпадъци, подлежащи на заплащане, трябвало да бъдат определени от техническите изисквания и ценовата оферта на изпълнителя. В случай на недостиг общината можела да увеличи броя на съдовете и да промени точките на събиране, но с не повече от 15% от уговореното. 

Първоначално контейнерите „Бобър” трябвало да бъдат извозвани по осем пъти месечно на територията на общинския център и по 4 пъти в малките населени места. Същите били условията за изпразване на кофите за смет. Контейнерите от 4 куб. м. трябвало да бъдат извозвани по 1 път на месец. При нужда броят на вдиганията можел да се увеличи с 15%.

При проверката обаче било установено, че честотата на извозването на отпадъците била променена драстично. С писмо от 2015 година Кабаиванов възложил на фирмата да обслужва големите контейнери по 4 пъти, вместо по един път в месеца. Така проверяващите констатирали противоречие в техническото задание и предложението на изпълнителя. В резултат през 2015 година общината получила фактури за общо 10 266 вземания, а през 2016 година – за 7 210. Съгласно договора, максималният брой вземания за една година не трябвало да надхвърля 5 580 броя. По този начин бил изменен основният договор, като са възложени допълнителни количества работи, което води и до увеличение на общата му стойност. 

По време на инспекцията бил съставен АУАН за това, който незабавно бил атакуван с възражение в АДФИ. От държавната агенция обаче издали наказателно постановление, с което наложили на кмета на общината глоба от 3000 лв. Кабаиванов обаче атакувал санкцията в Карловския районен съд, който отменил постановлението. От АДФИ отвърнали с жалба в Пловдивския административен съд. Юрисконсултите на агенцията изтъкнали, че първоинстанционният съд е допуснал, а решението не е било мотивирано. На различно мнение били кметът Емил Кабаиванов, който се явил в съдебната зала със своя защитник, и прокурорът по делото Мирослав Христев.

По делото били приложени копия на фактури, от които ставало ясно, че заплатената сума по договора за 2015-а година била 994 202,24 лв. На практика тя била по-малко от договорената сума, която възлизала на 1 068 084,00 лв. През 2016-а година сумата била общо 1 023 905,02 лв., без ДДС, от които 580 789,90 лв. за 109 583 броя вдигания на контейнер тип “Бобър“.

„При това положение,настоящият състав на съда намира, че не може по несъмнен начин да се приеме за установено, че е налице “изменение на договора“ по смисъла на ЗОП”, е записано в мотивите на съда. Магистратите преценили също, че през визирания двугодишен период не е имало превишаване на общия брой на вдиганията на контейнерите. Превишаване имало единствено в броя на вдиганията на 4-кубиковите контейнери. Това обаче не било подробно описано в акта за установяване на административно нарушение, в който, според съдиите, трябвало да бъдат конкретизирани общо 24 нарушения, свързани с превишаване броя на вдигания на определен тип контейнери всеки месец.

Магистратите взели предвид и факта, че в конкретния случай е изтекла тригодишната давност, след изтичането на която не може да бъде наложена имуществена санкция за извършеното нарушение. В крайна сметка, жалбата на АДФИ била отхвърлена. 

Това не е първият подобен случай за последните месеци. Както TrafficNews.bg вече писа, инспекторите санкционираха Емил Кабаиванов с почти 10 000 лв. заради нарушения в обществените поръчки за доставка на топъл обяд. Глобите обаче паднаха в съда заради съществени противоречия в наказателните постановления. 

„Иначе съдът счита, че жалбоподателят е осъществил състава на вмененото му административно нарушение, тъй като не е провел процедура за възлагане на обществена поръчка”, бе записано в мотивите на Карловския районен съд при предишното дело. 

Повече по темата - вижте в линка:

Кметът на Карлово отърва глоби за 10 бона заради актове, написани през пръстиАДФИ откри нарушения в обществените поръчки за доставка на топъл обяд