Около 20 домакинства в с. Калековец незаконно са заустили канализационните си води в отводнителен канал. За нарушението съобщи кметът Йордан Цаков. Констатацията е направена при изпълнение на указание на РИОСВ-Пловдив за премахване на незаконните сметища в коритата на реки, отводнителни и напоителни канали в землището на селото в периода 10-25 март.

Когато почиствахме отводнителния канал на ул. „Зорница“, останахме изумени, когато видяхме, че почти всички, живеещи на тази улица, са вързали отпадните си води към канала и на практика са го превърнали в открита помийна яма, заяви Цаков. Вонящата клоака е изключително тревожно явление, защото е предпоставка за развитие на зарази и инфекциозни заболявания сред хората и по животните, подчерта той.

Като първа мярка кметът е съставил констативни протоколи и е дал предписания на нарушителите – до края на март да премахнат незаконните заустявания. Направени са  препоръки – жителите да си изградят покрити септични ями в дворовете. Ако това не бъде изпълнено, следващата стъпка ще бъде да сезираме компетентните държавни органи – РИОСВ и РЗИ в Пловдив, да вземат отношение, за да бъдат опазени здравето на населението и околната среда, заяви Цаков.

В неговите разговори с хората по време на проверката всички са поставили въпроса за липсващата в селото канализация, където да изхвърлят отпадните си води. Голяма част от тях категорично заявяват, че докато не бъде изградена, няма да премахнат отходните си тръби и ще продължат да пълнят канала.

Още новини ТУК

TNS.bg