На брифинг министърът на енергетиката Румен Радев предостави актуална информация за ситуацията с електропреносната мрежа след снеговалежа през почивните дни. Аварии има по електроразпределителните мрежи Запад и Север, а по южната - няма.

По Мрежа Запад се работи за отстраняването на повреди на 175 трафопоста в 68 населени места. Засегнатите абонати са 9507души.

В Мрежа Север има повреди на 163 трафопоста в 58 населени места. Засегнати са общо 8234 абонати. Това са областите Габрово, Шумен, Търговище и Разград, частично в Силистра и община Горна Оряховица.

Близо 12 200 трафопоста са били засегнати от бурята в събота насам.

"Подредили сме местата така, че там, където има най-голям засегнат брой хора, да получат първи електрозахранване", каза Румен Радев.

Останалите проблеми, включително по газопреносната мрежа и хранилището в Чирен, са отстранени, заяви министърът.

В енергийното министерство е започнал разбор на проблемите, възникнали при справянето с щетите от обилния снеговалеж. Министърът призна, че слабостите не са малко и настоява в срещите да участват и представители на енергодружествата.

И Енергийният системен оператор, и трите ЕРП-та, опериращи на територията на страната, имат установени свои планове за действие при различни метеорологични условия, същото важи за регионалните им структури, поясин Румен Радев.

"По отношение на ЕСО имаме за всеки отделен експлоатационен район планове за действия при обилен снеговалеж, поледици и ураганни ветрове. Именно по тези планове се структурират аварийните или ремонтно-възстановителните групи. В същия аспект са развити такива планове и в ЕРП-тата. Освен екипите, които са организирани като аварийни служби, имаме мобилни и камерни лаборатории навсякъде, специализирана техника. На доста места има и договори с външни фирми за по-специална механизация".

Радев заяви, че ще свика допълнителна среща с представители на редица министерства - МРРБ, МВР, МОСВ, МЗ, МЗХ, тъй като има слабости в работата на справянето с кризи.

"Считам, че в този формат на управление има смисъл не само, за да се бяга след вятъра, а превенцията да е в резултат на осъзнати слабости и непланирани обмислени действия след това, а не да се оставят нещата на самотек година след година. Очевидно е, че сме в процес на сериозни климатични промени и не можем да се преструваме, че те не съществуват".