Шефът на Районния съд Иван Калибацев е единственият кандидат да оглави Окръжен съд - Пловдив. Конкурсът ще се проведе на 25 юни във Висшия съдебен съвет. 

Това ще е втори опит за избор на председател на Окръжен съд-Пловдив. При първата процедура документи подаде сегашният председател  Веселин Хаджиев, но в последствие оттегли кандидатурата си по здравословни причини.  

Иван Калибацев има натрупан значителен опит като административен ръководител. От 2009 г. до 2013 г. той оглавява районния съд в Асеновград, след което е избран за шеф на РС-Пловдив. На 4 декември 2018 г. той спечели  втори мандат като председател на Районен съд. 

Сега той иска да стане шеф на окръжния съд като сочи, че за деветте години, през които е натрупал управленски опит, е изградил „много добри практики за управление на финансовия и човешки ресурс“, създал е организация по администрирането на делата и намаляването на сроковете за разглеждането им, разработил е системи за ефективно следене на сроковете на правораздавателната дейност и значително е подобрил битовите условия както в Асеновград, така и в Пловдив.

В концепцията си той казва, че ОС-Пловдив е третият по натовареност окръжен съд в страната. Независимо от броя дела, резултатите били отлични. Това се дължи най-вече на отличната организация на заместник-председателите и ръководители на отделения, които в продължение на години са поддържали и запазвали добрата организация и колегиална среда, довела до тези високи резултати, изтъква Калибацев.

Като проблем посочва липсата на връзка между въззивните наказателни и въззивните граждански състав и някои от битовите условия в Съдебната палата. Поставя си цел да обедини  счетоводните отдели на районните съдилища с този на окръжния; на призовкарите; на системните администратори; на домакините, снабдителите, техническата поддръжка и чистачите.

Други мерки, които предлага, са свързани с обучението на младшите съдии и активна работа с юридическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, като се даде възможност на студентите да посещават дела, да ползват съдебната практика чрез интернет страницата на съдилищата и да провеждат практически обучения в съда с помощта на магистратите.

И ако на 25 юни Окръжният съд се окаже с нов председател, то в Апелативния нещата са далеч по - непредсказуеми. Първата процедура пропадна, тъй като нито един кандидат не подаде документи. Вчера е открита нова процедура. Сроковете по нея започват да текат, следкато бъде обнародвана в Държавен вестник.  При успех на Калибацев на конкурса, в Районен съд също ще се търси нов ръководител.