Държавният бюджет има рекорден излишък от 3,466 млрд. лв. (3,9% от прогнозния БВП) в края на ноември, сочат предварителните данни на Министерството на финансите. За сравнение за същия период на 2015 г. беше отчетен дефицит в размер на 406,4 млн. лв. (0,5% от БВП), което означава, че като дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 4,4 процентни пункта. Факторите за рекордния излишък продължават да са по-високите приходи в бюджета и по-ниското усвояване на капиталовите разходи. Средствата от ЕС също допринасят за излишъка в хазната.

Приходите и помощите в бюджета до края ноември са в размер на 31,135 млрд. лв. (94,3% от годишния план), като спрямо същия период на 2015 г. нарастват с 2,059 млрд. лв. Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които се увеличават с 2,382 млрд. лв. Получените пари от ЕС са по-малко от миналата година, но вече са на 110,8% от плана за годината. Разходите на хазната към ноември са 27,668 млрд. лв., което е 79,5% от годишния план. Разходите за същия период на миналата година бяха доста повече - 29,482 млрд. лв.

TrafficNews.bg