Как реагираха институциите след разследването в „GLAS с Тина Ивайлова”   - защо пътища за над 5 милиона лева  по европейски проект по  Програма за развитие на селските райони не са довършени вече трета година? И колко е качествен ремонтът дотук? Според експерти става въпрос за кражба на милиони европари в един от най-бедните райони в страната ни-община Бойчиновци. По случая са сезирани Европейската и Главна прокуратура, а веднага след като излъчихме първа част на нашето разследване беше извършена проверка на място от експерти на Държавен Фонд „Земеделие“. Какво установиха те? И защо хора  и полицаи от община Бойчиновци твърдят, че са репресирани от кмета и общинската администрация? Вижте продължението:

Вече ви разказахме как пътища в община Бойчиновци - в града и селата Портитовци, Мърчево и Охрид, е трябвало да бъдат ремонтирани по европейски проект за над 5 милиона лева по Програма за развитие на селските райони, като е направено авансово плащане с ДДС за  над 3 милиона лева от Държавен Фонд –„Земеделие“. Нека си припомним:

GLAS с Тина Ивайлова: Как се изразходват милиони евро в един от най-бедните райони в страната ни?5 млн. лв. европейски средства са отпуснати за ремонта за пътищата в град Бойчиновци и три околни села

Подадохме сигнал в Държавен Фонд „Земеделие“, и  проверката не закъсня. Ден след като излъчихме нашето разследване, експертите пристигнаха на място, за да установят колко качествен е ремонтът на пътищата дотук по проекта за 5 милиона лева. Посещението на експертите съвпадна с извършването на обезопасяването на шахтите в заложените преди три години по проект улици. Припомняме, че в проектната документация освен обезопасени шахти е предвидено и да бъдат поставени знаци и за временната организация на движението, каквито все още няма.

Оказа се, че и от строителният  надзор също неколкократно са давали предписание на общината за обезопасяване на шахтите и не само. Те също имат забележки по изпълнението на проекта дотук.

„Доволен силно казано. Тук има бордюри, които трябва да бъдат пренаредени, там в резултат на движението са изместени, но същите ще бъдат преправени до издаването на обекта. За шахтите имаме писани многократни писма до общината и до изпълнителя.“, обясни  Милен Каменов-представител на строителния надзор.

Ще завърши ли ремонта в срока, който отново е удължен и е с крайна дата 26 март 2023 година?

„Много оптимистичен срок. Надяваме се след като го завършат пътят да изглежда съвсем различно пътя. Където проектът не е спазен, ние ще препишем да бъде преработен. За това защо срокът не е спазен, отговорите на  фирмата изпълнител са уклончиви: от липса на финансови средства до метеорологични условия.“, допълни Каменов.

Разговаряхме и ние с представители на фирмата изпълнител- „Обединени пътища -Бойчиновци“. Това е сдружение от няколко фирми. И пред нас отговорите на изпълнителите на проекта за над 5 милиона лева, също бяха уклончиви, но обещаха официално становище при приключване на обекта, както и разяснение в писмен вид преди това. Засега такова нямаме.

В доклада на Агенцията за държавна финансова инспекция, с който разполагаме,  е посочено, че при извършената проверка през 2020 година кметът на община Бойчиновци и публичен възложител на обществена поръчка, съгласно чл.5 ал.2 от Закона за обществените поръчки, не е публикувал в профила на купувача приложенията, неразделна част от сключения договор, с което е нарушил правилника на Закона за обществените поръчки. За това му е  съставен акт.

„Даже в тази поръчка имахме жалба от друга фирма изпълнител, но после опонентите си оттеглиха жалбата.“, обясни кметът на община Бойчиновци-Светлин Сретениев.

В случая става въпрос за служебна победа, смята Диана Русинова - експерт от Европейски център за транспортни политики.

„Пет участника подават оферти. Четирима са отстранени, един е класиран. Обичайната практика на възложителя, за да има истинско състезание е да се прекрати процедурата и да се обяви наново, защото за да постигнеш добри условия, ти трябва да имаш реален конкурс.“, обясни Русинова.

По проекта освен пътни знаци за временна организация, има заложени и светофари. Само че, те също липсват. Вероятно, защото и те са откраднати, както твърди кметът на общината за знаците. И според експертите от Държавен Фонд „Земеделие“ липсата на знаци и светофари е сериозна предпоставка за възникване на ПТП. Не и според кметския наместник на село Охрид, обаче. В селото също се работи по проект. Той е доволен от изпълнението дотук.

„Абе, то Украйна я унищожиха, тук ще стане беля. Какво приказвате хора бе?  Експерти били…Четири седмици се ровят тук, търсят само щуротии да правят. Дошли сте, разкарвате се като хайдушко хоро тук.“, каза Трифон Денков, кметски наместник на село Охрид.

На така положеният  асфалт обаче, не може да се играе хайдушко хоро. Твърдят го експертите на място от Държавен Фонд „Земеделие“ -отдел „Измами“, както и дошлите на място проверяващи от две независими лаборатории.

Проверките на експертите продължиха пет дни. Те установиха несъответствия в заложеното и направеното по проекта дотук.

„Това, което е установено от  страна на нашите експерти са видимите и изброими активи. Част от тях отговарят на одобреното в количествено -стойностната сметка, а при други има несъответствия с одобрения проект, т.к те все още не са изпълнени или са в процес на изпълнение. С цел да установим качеството на изпълнените дейности при проверката са взети и ядкови проби от положеното до момента асфалтово покритие,   като са взети проби от две независими лаборатории. Резултатите показват частично съответствие. Дебелините на асфалтовите участъци отговарят на изискванията, но има установено несъответствие в плътността и структурата на асфалтовите пластове, което може да се дължи на недостатъчно количество на използвания битум в сместа на студена смес или на недостатъчно уплътняване при валирането.“, обясни Ива Иванова-зам. директор на Държавен Фонд “Земеделие“.

А, това означава, че лабораторните резултати доказват, че битумът не е достатъчен, каквото бе и мнението на експертът Диана Русинова.

Какво следва от тук нататък от страна на Държавен Фонд „Земеделие“, ако не приключат проекта в срок и не подобрят качеството? Ако, това се случи от община Бойчиновци ще трябва да върнат близо 3 мил. лева, които са авансово платени по проекта.

„Разплащателна Агенция има възможността да откаже плащането или да намали стойността на договорената помощ, както съответно да се изиска възстановяването на вече изплатената такава. Тези близо 3 млн. лева авансови плащания са гарантирани и обезпечени , още преди същите да бъдат извършени. Заявката за плащане ще бъде обработена, съгласно акредитираните процедури на Разплащателна Агенция, които гарантират обективност и незаконосъобразност на одобрените операции. Обръщам внимание, че Разплащателна Агенция разполага с необходимия инструментариум чрез процедури и контролни механизми, които гарантират доброто управление на риска и защитават финансовите интереси, както на ЕС, така и националните такива.“, допълни Ива Иванова.

Екипът ни работи и по други сигнали в община Бойчиновци. Разполагаме с документ, от който става ясно, че са отпаднали данъци по давност. Данъците са на кмета на община Бойчиновци по време на първия му мандат. Разговаряме с жена, на която  крием самоличността от съображение за нейната  сигурност. Работи в общинска администрация и твърди, че това се е случило след като кметът на общината  е наредил на неин колега да издаде такъв документ.

„Той е искал по давност да му бъдат приспаднати. Законът позволява с пет годишна давност да му се приспаднат останалите задължения. И той е накарал служителката, която е била тогава там.“, разказва жената.

„В крайна сметка тези данъци се връщат в общината. Той нали работи за благото на общината. Не би трябвало кмет на община при положение, че е карал служителката да пише актове на останалите, да има приспаднати по давност…“, допълни тя.

Анета Бимбова също има акт за неплатени данъци. С покойния и съпруг преди имали бизнес с коли.

„ Получих акт от община Бойчиновци, в който беше описано, че дължа данъци за автомобили около 8 900 лева на автомобилите, които съм продала през 2013 г., 2014 г. и 2015 г. И ми казаха, че сумата от почти 9 000 лева, вече е 2 200  лева. Отново са описани около 9 или 10 автомобила, като  и данъка за един имот, който аз съм продала преди 3 години. Данъкът е платен на място в общината. Те ми казаха да не обръщам внимание на това. Дължа тази сума и това е. Тогава поисках среща с кмета, но пък ми насрочиха среща с друга жена, която пише актовете: „Ние сме ти свалили от 8 900 лева на 800 лева, тези пари вие трябва да ги дадете!“, разказва Анета Бимбова.

Така в рамките на няколко час сумата за  данъците, които трябва да плати се променя с хиляди левове.

„С много хора от нашето село се срещнах и те ми споменаха, че са получили същите актове за автомобили, които са имали преди 20 години. Това за мен е едно изнудване от община Бойчиновци. Явно им трябват пари за някакви техни проекти, не знам точно. Аз 800 лева няма как да дам, това е непосилно за мен. Съпругът ми почина преди година и половина, и съм сама с две деца.“, допълни Бимбова.

Наталия Кръстева също не знае защо трябва да плаща данъци за хиляди левове.

„Пратено ми е писмо, че трябва да платя за 10 години назад.  Обаче като отидох в общината да плащам се оказа, че за две години само не е плащано. Аз платих .“ разказва тя.

Наталия от години води дела с кмета на община Бойчиновци, затова че е уволнена неправомерно. Защото не е поддръжник на кмета на общината.

„Работих в Социален домашен патронаж – Бойчиновци и когато Светлин Стратениев стана кмет ми каза, че ще ме уволни.  Седем години се мъчиха, всеки понеделник и петък полагаха всички усилия и ме привикваха на червеното килимче да подпиша молба за напускане. Искаше да ме уволни, защото не съм гласувала за него и не работя за него. Казваше, че ще ме изхвърли от втория етаж… Всичките ми заповеди са за едно и също, че съм се карала с колежките. Всички даваха лъжливи показания. Той ги принуждаваше. Викани са в общината, там юристката Красимира Йорданова им диктува какво да пишат и те пишат. Същото и в съда. Загубих, защото са вземани само техните показания. Санитар – разносвач работих , също съм била и шофьор. И всичко съм си изпълнявала. Не е важното да си работник, важното е да си нагаждач.“, обясни Наталия Кръстева.

Кметът на община Бойчиновци  отрича тези нейни твърдения.

„На Наталия съм и бил учител, но не може да говори, че ще изтрови старците и дядовците.“, каза Сретениев. 

Адвокатът на Наталия смята, че тя е уволнена незаконосъобразно.

„Аз съм категорично несъгласен с този съдебен акт. Ще изчерпа каквито и възможности и правни способи – тази жена да се върне на нейното работно място. Това дисциплинарно уволнение е напълно незаконосъобразно, скалъпено, но добре организирано. Те обрисуват тази жена, като някакъв супер служебен терорист, като човек, който е търсил конфронтация, скандали, напрежения, интриги. Аз имам лично впечатление. Това е една великолепна, майка, родител, лъчезарна жена. Има хора, на подобни работни позиции, които нямат необходимия образователен лиценз въобще.  Въпреки това тя като един неудобен човек, който е политически неудобен на местната администрация и конюктура е отстранена абсолютно безобразно.“, категоричен е адвокат Димитър Марковски.

Към днешна дата Наталия твърди, че се страхува за себе си и за близките си.

„Имала съм толкова закани за децата ми, за внуците ми. И се е опитвал и да бъдат махнати моето семейство цялото да не работим. Той каза, че ще ме докара до просешка тояга да ровя в контейнерите.  Пред управителката, пред зам .кметицата, директор на дирекция , там като не събереше и ни заплашваше, обаче всички си мълчат.“,

Мълчат и колегите на Валерия Здравкова, тя е принудена да напусне работа след  като признала, че продала гласа си за парламентарните избори. Жената е дългогодишен служител на детска градина.

„От силен стрес получих обриви по цялото тяло. На 23 септември в 9:15 часа бях вече отишла на работа, директорката влезе в занималнята и ме извика да отида при нея. Отидох. Там беше Бисер – зам. кмета на Бойчиновци. Тя ми каза, че трябва да ме уволнят дисциплинарно или да си подам молба за напускане. Каза, че не отговарям на изискванията. Диктуваше дума по дума какво да пиша в молбата. Че сама си искам да напусна, че съм си намерила друга работа и аз дефакто една година бях на борсата. Бисер Методиев ми каза, че нямам избор.“, разказа Валерия Здравкова.

Бисер Методиев до началото на декември миналата година е изпълнявал длъжността -зам. кмет по „Социални дейности“ в община Бойчиновци. Той и кметът на общината твърдят, че Здравкова сама е напуснала.

А каква е истинската причина да се стигне дотук?

„Истинската причина е че ни раздаваха за изборите пари. Директорката на детската градина ни извика. Предният ден дойде Бисер в кабинета й. След около едни час тя започна един по един от персонала да ни извиква и ни предлагаше по 50 лева на човек: „Искаме ли да изкараме по някой лев?“  Ние се съгласихме. Даже на хора от семейството, които можем. На другия ден да й кажем колко бройки, за да ни раздаде по 50 лева. Всички взехме пари. Кой за един човек, кой за цялото семейство. Тя парите ни ги раздаде в петък. В неделя бяха изборите. Аз бях в комисия. Първо ме викнаха в дирекцията на полицията. Аз първоначално казах, че това не е вярно. Те ми казаха, че не трябва да лъжа, защото имат доказателства. Целия персонал си признахме, че сме взели пари.“, обясни Валерия.

Така след нейните показания  Бисер Методиев е осъден за купуване на гласове. По наша информация това престъпление е разкрито от началника на участъка в Бойчиновци. От тогава до момента срещу него са правени многократни опити да бъде преместен в друг район. Има входирани жалби от него и други двама полицейски служители до Дирекция  Вътрешна сигурност и министъра на вътрешните работи за репресия спрямо тях. Причината -неразбирателство с кмета на община Бойчиновци, твърдят нашите източници.  Въпросните двама служители на МВР са кварталните на   най-големите населени места в общината- Лехчево и Бойчиновци, като единият е преместен в Лом, другият в Монтана. Така на практика тези населени места са оставени без квартален полицай.

По делото за купуване на гласове е осъден само зам. змета, защото прокуратурата в Монтана не е сметнала за необходимо да привлече и други участници в престъплението. В момента Валерия Здравкова води дело да я възстановят на работа, защото твърди, че е уволнена неправомерно. Тя иска само справедлив процес.

 „Даже никой не говореше с мен от колектива, тази една година, защото бяха заплашени.

-Толкова ли е страшно в Бойчиновци, че хората загърбват приятелства?

Да. Под заплахи, под закани.“, допълни Валерия Здравкова.

Под заплахи, под закани и без приятели живее вече две години  и Мария Йоцова. Тя е уволнена от Дома за стари хора в Бойчиновци, по същия начин с молба за напускане. Мария дълги работила като старша сестра в социалното заведение. Тя направила дарение на хората от дома -свински пържоли, защото им били обещали, но директорът не позволил. Мария публикувала и пост в социалните мрежи, в който обяснила, защо го прави.

„Понеже директорът беше сменил моята заявка за свински с пилешки. А хората поне един път в годината имат право да ядат. И просто ме помоли да напусна по доброволния начин. На първите избори 2020 година в дома бях в комисия и понеже не позволих да се гласува, както обикновено и това вече допринесе. Зам. кмета  Бисер Методиев дойде в дома и ни каза, че на другия ден трябва да отидем с директора при общинския кмет. Бях предупредена да си оставя телефоните – и служебния, и личния. Защото са хубави, по негови думи и правили записи. Отказах и го записах.“, разказа Мария и предостави записа на екипа ни. Ето част от него:

„Ако обичаш, телефоните си изнеси отвън! И двата! И служебния, и твоя! Понеже си от Лехчево и си протеже на еди кой си, може да записваш разговора. Разговорът няма да е приятен. Изключи си телефона! Ти си в моя кабинет.  Длъжни сте всички да се съобразявате, а не волна програма! Какво означава да пишеш във фейсбук смс-и и тетрадка за издаване? Какво означава това нещо? Какво се случва? Ако не си доволна от директора– г-н Аврамов, молбата за напускане и си отиваш! Да ми пишеш във Фейсбук, няма да го допусна! Къде  мислиш, че се намираш ти ма?! Госпожо! Мислиш, че може да си разиграваш конете как си искаш ли? -Не.-Няма да ти се случи! Дай ми молбата за напускане! Дай Бисере! Да попълни молбата. Достатъчно те търпях! Има директор назначен от мен, на който аз вярвам и на който държа. А, не на теб.“

По този начин Мария си тръгва от Дома за стари хора-с „молба за напускане“. И двамата директори на Дома за стари хора и този на Социалния патронаж са със средно образование. По Наредба те трябва да имат висше образование в професионално направление социални дейности. Търсим директора на дома Красимир Аврамов. Първо не ни пускат заради епидемични условия. Час по-късно директора е изведен с друг автомобил, а не си тръгва със служебния, който използва като личен.

Във втора част на нашето разследване ви показваме и кадри с насилие. Ясно се вижда как мъж бие жена. Мъжът е общински съветник, а жената, която бие по този жесток начин - учител. Биячът се казва Росен Русинов. За случилото се той е осъден на 1000 лева глоба.

„Има си съд, има си закон. Спазва се. Каквото съм направил, аз си понесох последствията.“, казва Русинов.

 Последствията остават за пребитата жена. Остават физическите травми и увредената психика. Това разказа тя пред екипа ни.  Няма да ви я покажем, защото и тя се страхува за живота си. Напуснала е родното си място и сама отглежда децата си. Страхува се и отново да работи като учител,  а доказателствата по делото са категорични: Тя не е ударила дете.

След първа част на разследването ни сигналите за злоупотреби в община Бойчиновци не стихват. Междувременно разбрахме, че в общината има назначени фиктивни служители, които получават заплата, но не ходят на работа. От документа, с който разполагаме става ясно, че това са 24 човека. Някои от тях заснехме и потърсихме за коментар.

По наши изчисления и според документите с които разполагаме, общината плаща около 300 000 лева годишно за заплати  на тези хора.

На ход са институциите.