Галина Захарова остана единственият кандидат за председател на Върховния касационен съд. Днес беше последното заседание на пленума на Висшия съдебен съвет, на което можеха да се правят номинации.

Такива обаче нямаше. По закон предложения могат да правят съдиите от ВКС, поне трима членове на Съдийската колегия и министърът на правосъдието. Така на 14 януари догодина ВСС ще изслуша само Галина Захарова.

Мандатът на сегашния председател Лозан Панов изтича на 10 февруари 2020 г.

Захарова е заместник-председател на ВКС и ръководител на Наказателната колегия. Тя беше номинирана от съдиите от ВКС с единодушие.