13-то по ред класиране за детските заведения в Пловдив през 2014 г. бе проведено днес. До края на годината предстоят още пет класирания. Въпреки че вчера детските градини откриха новата учебна година и посрещнаха своите най-малки възпитаници, то все още не е късно свободните места да бъдат заети от кандидатстващите за прием.

За настоящото класиране заявления за кандидатстване бяха подадени за 654 деца,  от които 371 деца на яслена възраст, 152 деца за първа възрастова група,  75 деца за втора група,  38 за подготвителна група 5-годишни и само 18 деца за Предучилищна група - 6-годишни. Свободните места, които бяха обявени от директорите, бяха 843, от които 493 за децата, които кандидатстват за яслените групи.

Броят на свободните места за другите възрастови групи бяха както следва:
101 за първа,  83 за втора,  85 за предучилищна 5-годишни и 81 за предучилищни 6-годишни деца.  

Данните показват, че свободните места са повече от кандидатстващите за прием. Единствено за първа група местата са по-малко от кандидатстващите. Уведомяваме родителите, че на този етап е прекратено подаването на голям брой свободни места за ЦДГ „Звезда“ в район „Западен“, за първа група поради липсата на достатъчно желаещи при предходните класирания. Това наложи съкращаването на 2 групи. Изчисленията показват, че въпреки наличието на достатъчен брой места, то на днешното класиране все още 222 деца не са попаднали в списъците на желано детско заведение. От тях 87 са от родените през 2011 година, които кандидатстват за първа група. Част от некласираните деца са с осигурени места и кандидатстват за преместване за по-желана детска градина.

Важно за родителите на децата, които все още не са класирани е, че почти всички места в районите „Южен“, „Северен“ и „Централен“ за първа група са запълнени и следва да насочат своето внимание към обявените свободни места в другите райони на града. Незаети свободни места за първа група все още има в следните детски градини: в район „Западен“- ЦДГ „Елица“; в район „Тракия“– ЦДГ „Белослава“; в район „Централен“ – ОДЗ „Зора“; в район „Източен“– ЦДГ „Наталия“ и ЦДГ „Ружа“.

Следващото класиране е на 2.10.2014 г.

За него свободните места ще бъдат обявени до 23 септември. Родителите могат да се запознаят с повече подробности от публикуваните материали на интернет страницата на Системата за прием.

TrafficNews.bg