Полицията започва срещи с представителите на местната власт, служители на РИО, директори на училища и детски градини, ръководствата на частни охранителни фирми. Целта е да бъдат набелязани конкретни мероприятия и да се съгласуват съвместните действия по обезпечаване на обществения ред и сигурността при провеждане на тържествата в районите на детските и учебни заведения. По време на разговорите ще бъдат обсъдени възможностите за допълнителни мерки за физическата защита, начините на охрана, пропускателния режим, недопускането на престъпни посегателства при откриването и по време на учебната година. От страна на полицейските инспектори ще бъдат разяснени начините за бърза връзка между училищните ръководства, охранителните фирми и районните управления на Областна дирекция на МВР - Пловдив. Спрямо служителите на частните охранителни фирми е предвидено изискване да следят с повишено внимание за лица със съмнително поведение в и около охраняваните обекти, като е определен и редът за подаване на сигналите за констатирани противообществени прояви. Организирано е охранително обследване на сгради на детски градини и училища в обслужваната територия. При констатиране на пропуски, свързани с охраната и пропускателния режим в конкретни училища и детски градини, своевременно през цялата учебна година до началника на РИО ще се изпращат уведомителни писма съгласно разпоредбите на чл. 66, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи за отстраняване на пропуските и предприемане на допълнителни мерки за охрана и сигурност. Също така продължават системните проверки в питейни и увеселителни заведения за контрол по спазване изискванията на Закона за закрила на детето, касаещи пребиваване на малолетни и непълнолетни лица в тях, както и продажба на алкохол и тютюневи изделия на деца. На полицейските наряди са поставени конкретни задачи за противодействие разпространяването на наркотични вещества в районите на детските и учебните заведения. С началото на новата учебна година мерките за пътна безопасност на децата и младежите се засилват и в тази връзка от 8 септември до края на месеца е създадена организация за провеждане на традиционната „Акция на полицията “Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“, при която полицейски патрули ще дежурят на най-критичните точки около всички училища и детски градини в Пловдивска област.

TrafficNews.bg