Министърът на околната среда и водите Нено Димов е върнал преписката на РИОСВ за екологичната оценка на проекта за социализация и на облагородяването на речното корито на река Марица в Пловдив.

Заповедта е подписана на 24 април, а преди дни Административният съд в Пловдив излезе и с решение относно жалбата на ОВОС-а Той бе атакуван от три организации, сред които „Професионален клуб по спортен риболов Олимпик 2002“ и „Българско дружество за защита на птиците”. Още преди магистратите да вземат решение, съдът е прекратил делото заради намесата на екоминистъра.  След заповедта на Димов от РИОСВ са върнали проекта на Община Пловдив за оценка на съвместимостта с предмета и целите за опазване на защитените зони, в съответствие с указанията на Министъра.

Припомняме, че за проекта за социализация на коритото на река Марица бе дадено положително становище.  Въпреки жестоките критики към ОВОС-а от по време на общественото осъждане, от екологичната инспекция сметнаха, че проектът е  разработен в съответствие с действащата нормативна уредба, в обем и обхват достатъчни, за да бъде дадена положителна оценка.

Тогава няколко екосдуржения и еколози възроптаха по начина, по който е изготвен доклада за мащабния проект. Най-сериозна бе критиката от Димитър Плачийски от Българско дружество за защита на птиците и ботаникът д-р Кирил Стоянов.

На всяка от забележките и изразените становища по време на общественото обсъждане в доклада от РИОСВ е отбелязано едно и също – „В подкрепа на мотива не е представен никакъв доказателствен материал.”.

Еколози скочиха срещу проекта за социализиране на Марица СНИМКИЕкспертите изобличиха десетки нарушения в доклада по ОВОС

Припомняме, че градските власти представиха като основна цел на проекта да се подобри привлекателността на река Марица и зоните около нея чрез създаване на система от пешеходни пространства с обща визия. Така дейностите предвиждат модифициране на речното корито /едва 50 метра от общо 140 метра ширина на коритото ще бъдат пълни с вода.

Така нареченото социализиране ще включва обособяването на велоалеи и пешеходни алеи, както и пешеходни подходи. В проекта е включен и нов пешеходен и веломост между Гребната база и „Марица Гарднънс”. Той трябва да бъде свързан с велоалеите, които ще бъдат направени по поречието на реката.

В идейния проект на „Проджект планинг енд инвестмънт“ са заложени уширения на алейната мрежа, които позволяват доближаване до коритото на реката. Предвижда се изграждането на детски площадки и зони за стрийт фитнес, както и кътове за отдих с пейки. Предложеният вариант се обогатява, като се прибавят нови уширения на проектните алеи, зони за плажуване и плажни спортове със съответните съоръжения, изграждат се връзки посредством алеи между съществуващите стълбищни клетки в близост до стената и проектните алеи.

Подробният проект вижте в линка:

Плажуваме върху шезлонги на Марица, колоездачи и пешеходци кръжат край водата СНИМКИКак ще изглежда социализираната река Марица в Пловдив?