"Безработните хора в пред пенсионна възраст да получават помощ от държавата", това предлагат експерти от консултативния съвет по оптимизиране на осигурителната система. Идеята е хората, на които не им достигат 2 години до пенсия и не могат да си намерят работа повече от година, да получават обезщетение.

"Много хора остават без работа в пред пенсионна възраст и по този начин ще ги подкрепим", обясни социалният министър Йордан Христосков. Размерът на обезщетението ще бъде минимален, като за тази година той се равнява на 7 лева и 20 стотинки на ден. Все още не е ясно с колко ще се увеличи от догодина. Помощта ще се дава не повече от година, а периодът в който се получава ще се счита за осигурителен стаж. В случай, че безработният намери препитание, помощта му ще бъде спирана.

TrafficNews.bg