Министерският съвет одобри отпускането на 25 000 000 лв. за строителство на новата Детска клиника към Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги" в Пловдив. В комплекса ще има лечебно-диагностичен блок за болнични структури по педиатрични и онкологични специалности. 

Проектът за изграждането на новия медицински комплекс е в ход от 2020 година. 

"Инициативата за изграждането на нов диагностично-лечебен корпус на УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив е значителна стъпка към модернизирането на сградния фонд на лечебното заведение. Едновременно с това инвестицията ще бъде с безспорно положително значение както за пациентите от гр. Пловдив и околностите, така и за системата на здравеопазването в целия Южен Централен Район на страната", са сред мотивите, с които се отпускат средствата. 

В новия здравен блок ще се помещава Клиниката по педиатрия, детско спешно отделение, клиниката по онкология, клиника по клинична хематология. Последните две клиники са методологично и функционално свързани с клиниката по детска онкология и хематология, защото работят с един и същ вид патология.

Новият комплекс ще бъде построен на терен на болницата на бул. „Пещерско шосе” и ще бъде свързан с топла връзка със съществуващата сграда. В северната част на имота ще се обособи административната част. В южната ще е лечебната сграда, където ще се преместят Клиниката по педиатрия и Спешното детско отделение, Клиниката по клинична хематология, Клиниката по медицинска онкология и евентуално Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина.

Топлата връзка ще е на два етажа. Първият ще е предназначен за персонала и ще се изгради на нивото на обслужващия етаж на Хирургичния блок. Вторият ще е за пациентите и ще излиза на нивото на Спешното отделение в Хирургическия блок.

Новият корпус ще има седем надземни етажа и осми - частичен етаж, както и един сутеренен инсталационен етаж. Ще разполага с общо 1177 легла, от които 227 за стационарно лечение и 950 в хирургическия блок. Предвидено е на първия етаж да бъдат разположени приемната част и администрацията на Клиниката по педиатрия, звено Педиатрия към спешна медицинска помощ и приемните звена на Клиниката по клинична хематология и Клиниката по медицинска онкология. Клиниката по педиатрия ще заема втори, трети, четвърти и пети етажи. На шестия етаж ще е Клиниката по клинична хематология, на седми – Клиниката по медицинска онкология. На частичния осми етаж ще е разположена администрацията на клиниката по педиатрия, както и учебни зали и тераси. Подземният етаж е предвиден за инсталации, технически помещения, съблекални и склад.

Всички входове на сградата ще отговарят на изискванията за достъпна среда. Към новия корпус са предвидени 37 паркоместа. Ще бъде разширен и съществуващият паркинг с 337 паркоместа за пациенти, 15 паркоместа за пациенти в неравностойно положение, 4 за таксита и 31 служебни. В момента се проектира и нов многоетажен паркинг в северната част.

Новата клиника ще отговаря на съвременните стандарти за болнична инфраструктура и организация на лечебната дейност, а малките пациенти ще получават грижи в модерна база, отговаряща на съвременните изисквания.

В най-голямото педиатрично лечебно заведение в Южна България годишно се хоспитализират над 6200 малки пациенти от 21 от всички 28 области на страната.

Избраха строител за новата Детска клиника в Пловдив за над 25 млн. леваКомпанията „Заводски строежи - ПС Пазарджик” е спечелила обществената поръчка

УМБАЛ „Свети Георги" представи проекта за нова детска клиникаВ полза на проекта в края на 2018 г. стартира дарителската кампания „Най-доброто за нашите деца и онкоболни", която за една година събра 124 935 лв.