Брюксел-столица въвежда забрана за движение на дизелови автомобили от нормата EURO 3 с регистрация преди 2005 г. на територията на т.нар. Зона с ниски емисии /LEZ/. Зоната обхваща целия Брюкселски регион. Забраната влиза в сила на 1 януари 2020 г., а нарушителите подлежат на глоба от 350 евро.

Санкцията няма да бъде въведена незабавно, пише БЛИЦ. Предвиден е преходен период от 3 месеца като глобите ще бъдат ефективни от 1 април 2020 г.

За да шофират в  брюкселската Зона с ниски емисии, водачите трябва да закупят дневен пропуск на стойност 35 евро на ден. Допускат се максимум до 8 пропуска годишно за едно превозно средство.

Препоръчваме на българските граждани да не се доверяват на уебсайтове, предлагащи закупуване на винетки или стикери, които не са нито необходими, нито валидни за шофиране в брюкселската Зона с ниски емисии. Заплаща се само дневният пропуск като това трябва да се извърши чрез уебсайта Lez.brussels. Всички останали процедури, свързани със Зоната с ниски емисии (искане за специален режим/освобождаване, регистрация на превозни средства, регистрирани в чужбина), са безплатни и трябва да се извършват чрез същия уебсайт.

Зоната за ниски емисии е въведена през 2018 г. и обхваща целия Брюкселски регион. Сегашната мярка цели постепенна забрана на най-замърсяващите превозни средства на територията на белгийската столица и се очаква да засегне около 47 000 превозни средства.