Бащинството ще може да се оспорва до навършване на 18 години на детето. Това решиха депутатите с поправки в Семейния кодекс, приети днес на първо четене.
 
Мъжете ще могат да оспорват бащинството в едногодишен срок от узнаването на раждането като факт или по-късно, когато обстоятелствата, опровергаващи бащинството, са станали ясни. Оспорването обаче не може да бъде по-късно от навършването на пълнолетието на детето.

Всеки родител, чието дете е било припознато от друг, пък ще може да го оспорва до една година след това, предвиждат още промените.

Също така се дава възможност и на детето да оспори бащинството след навършването на 14-годишна възраст.