Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) разшири обхвата на дейността си, като включи товаро-разтоварните дейности в официалния си контрол. Това съобщиха от агенцията, мотивирайки се с определение от решение на ВАС. 

Физическите проверки и проверките за идентичност на граничен пункт Капитан Андреево на животни и стоки, които подлежат на фитосанитарен и ветеринарномедицински контрол, както и контролът на продукти от неживотински произход, включително лабораторни изпитвания и анализи, ще се извършват от БАБХ с осигурени от контролния орган съоръжения за разтоварване, отваряне и преглед, казват от агенцията. 

Служителите от отдел ГИП „Капитан Андреево“ ще осъществяват товаро-разтоварването на транспортните средства, когато е необходимо да се осигури достъп до пратките за извършване на проверка по официалния фитосанитарен и ветеринарномедицински контрол.

При разширяването на дейностите по официалния контрол агенцията по храните взема предвид необходимостта от предприемане на спешни мерки за опазване на обществения ред на ГКПП „Капитан Андреево“, както и защита на високия обществен интерес, относно осигуряването на безопасни храни, внесени от трети страни в рамките на Европейския съюз, се казва в съобщението на БАБХ.