За изминалата 2017 г., в структурите на Министерството на вътрешните работи от районните съдилища в страната са били изпратени 2432 заповеди за защита на пострадали лица от домашно насилие. Това става ясно от писмен отговор на депутатски въпрос към вътрешния министър Валентин Радев, съобщава БГНЕС.

Най-много са пострадалите под закрила в София-град (351), следват Пловдив-град (205), Варна (185), Бургас (163), Стара Загора (97) и др.

В Министерство на вътрешните работи няма изградена автоматизирана информационна система, в която да се регистрират сигналите за домашно насилие, тъй като този вид деяние не е престъпление по смисъла на Наказателния кодекс, посочва Радев.

Tой посочва, че прилагането на Закона за защита от домашно насилие среща проблеми заради липсата на координиращ орган, целево финансиране за превантивни дейности и работа с жертви и насилници, работещи НПО в малките градове, а също и защото няма специализирани служители, които да работят с пострадалите. Всичко това на фона на слабо съдействие даже от страна на тези, които се нуждаят от закрила.