Всеки трети фас се изхвърля на улицата. Това  показват данните от проучване на Европейската комисия от 2018 г., свързано със замърсяването с продукти, съдържащи пластмаса за еднократна употреба, включително филтри от тютюневи изделия. 

29%, тоест близо една трета от всички фасове, се изхвърлят извън определените за това места, тоест не в кошовете за отпадъци, а на улицата, тротоара, в парка, в природата и т.н. Националната кампания "Какво толкова"  се стреми да промени навиците на тези потребители, които просто хвърлят до себе си своята угарка или пък използват оправдания като “От един път нищо няма да стане”, “Всички го правят”, “Просто не улучих коша “. Филтрите на цигарите са направени от модифициран растителен полимер и попадат в списъка с вещества и продукти, които са обект на специална регулация от Европейската комисия,  касаеща продуктите за еднократна употреба, съдържащи пластмаси.

Според 75% от анкетираните в международно проучване в 10 държави през 2020 г. филтърът е направен от памук или хартия,  а очакванията към него са две: ще се разложи от дъжда или някой друг ще го изчисти. 

За голяма част от потребителите угарките са незабележим отпадък. Въпреки че фасовете от цигари и тютюневи продукти са много малка част от всички неправилно изхвърлени отпадъци за потребителите е лесно да промянят навиците си.