Трайна тенденция към ръст на издадените разрешения за работа на непълнолетни показват данните на Главна инспекция по труда. 

За първите пет месеца на 2024 г. те са 3404, като над 3300 от тях са за лица от 16 до 18 години. Най-много разрешения са предоставени в областите Бургас, Варна, Пловдив, София град, Софийска област и Благоевград.

За сравнение, през първите пет месеца на миналата година издадените разрешения за работа на непълнолетни са 2545, а за цялата година - близо 15 000. За 2022 година те са били малко под 12 000, а преди Covid пандемията - по-малко от 9500. 

Най-често непълнолетни се наемат за извършване на дейности в хотелиерството, ресторантьорството и търговията през дългата лятна ваканция.

Законодателството в България защитава децата от трудова експлоатация. В него е регламентирана забрана за работа до 16 години, както и специална закрила на непълнолетните работници и служители. 

Предвидени са и изключения за започване на работа и по-рано за талантливи деца, за включването им във филмови продукции, в театрални трупи, музикални състави и др.

Непълнолетни могат да бъдат наети на работа само след предварително разрешение от Инспекцията по труда. Ако подадените от работодателя документи са коректни, е създадена организация решение от Инспекцията по труда да има в рамките на 2 дни, въпреки че срокът е 7-дневен.

От работодателите се изискват документи, които са задължителни за всяко работно място, независимо дали на него ще се наемат непълнолетни, или пълнолетни лица. Разликата е, че при наемане на лица под 18 години те се представят предварително в Инспекцията, а при наемане на пълнолетни – при проверка. Наемането на непълнолетни лица без разрешение от Инспекцията по труда се счита за престъпление.