На тържествена церемония Димитър Радев, управител на БНБ, беше избран за доктор хонорис кауза на УНСС.

„Ролята на БНБ при влизането на България в Еврозоната ще се промени като при вземане на решения за паричната политика, така и при нейното прилагане“, заяви той по време на церемонията.

Почетното научно звание се присъжда заради заслугите на Димитър Радев, който е възпитаник на УНСС, като световно признат икономист и експерт в управлението на публичните финанси, за значителния му принос за издигането на авторитета на учебното заведение като изследователски и образователен център с национално и международно значение. Председателят на парламента Росен Желязков определи фигурата на Димитър Радев така:

"Има енциклопедизма на познанието,а не циклопедизма на натрапливото невежество, което сме свикнали да наблюдаваме около нас".

В лекцията си пред студентите и ръководството на УНСС Димитър Радев очерта перспективите за икономическата среда като несигурни. Създаването на работеща политическа ситуация и конструкция и правителство с ясни приоритети е една от стъпките към финансовата стабилност и приемането на България в Еврозоната, подчерта управителят на БНБ. Консолидацията на макроикономическата рамка е втората стъпка към стабилност у нас. Дали това ще се случи, дните до пролетта ще бъдат важни, подчерта Димитър Радев.

"Монетарните условия у нас при прехода между двата парични режима ще зависят не само от развитието в Еврозоната и от развитията в страната, включително по отношение на инфлацията и растежа на икономиката, фискалната позиция, кредитния риск. Това обаче, което в най-голяма степен ще определи посоката на паричната ни политика в краткосрочен план, е моментът на присъединяване на страната към Еврозоната. Решението за това ще бъде ясно през пролетта на следващата година. Ако това решение е положително за влизане на страната в Еврозоната на 01.11. 2025 година, ще преминем към плавно и контролирано намаляване на изискванията на търговските банки по отношение на техните резерви в БНБ. Ако решението е отрицателно, това ще означава неблагоприятно развитие по отношение на равнището и траекторията на инфлацията и ще доведе най-вероятно до допълнително затягане на монетарните условия в средата".