Бедността и социалното неравенство са сред най-сериозните проблеми на нашето общество. Това каза в интервю за БНР министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова. Тяхното намаляване трябва да е основна цел на всяка публична политика, независимо дали е социална, здравна или образователна. По думите ѝ преодоляването на неравенствата и бедността е в основата на всички законодателни мерки.

Шалапатова заяви, че в бюджета за 2024 г. ще изиска по-голям ресурс, който да достигне до хората, особено в уязвимо положение. Ще направим всичко възможно в проекта на бюджета да актуализираме социалните плащания. Наред с това моят приоритет ще е да повишим усещането за социална справедливост, което в момента не е факт, разбира се, при запазването на финансова стабилност, добави министърът. Тя заяви, че ще работи за повишаване на въздействието от всички тези плащания.

До края на тази година ще бъде готова национална карта за социалните услуги, която е базирана на над 900 анализа на местните власти за нуждите от тези услуги, съобщи министърът. Планирано е с ресурс от Националния план за възстановяване и устойчивост да бъдат разкрити над 250 нови услуги, които се надявам да осигурят достъп на всички деца с увреждания и на всички уязвими групи. Моята надежда е родителите на деца с увреждания да получат цялостна подкрепа, а не да разчитат само на финансови помощи, допълни Шалапатова.