Производствените цени в нашата страна спадат през февруари на годишна база за 11-и пореден месец, като те се понижават и спрямо януари, сочат последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Индексът на цените на производител в нашата страна се понижава през февруари с 9,3% спрямо година по-рано след спад от 14,2% през януари, като това представлява производствена дефлация за единадесети пореден месец от април 2023 г. насам.

На месечна база производствените цени през февруари спадат с 0,6%, след като през януари се повишиха с 1,8 на сто.

Понижението на цените на производител спрямо предходния месец се дължи най-вече на понижение със 7,1% в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, докато в преработващата промишленост се наблюдава ръст на цените с 1,4%, а в добивната промишленост - с 4,1 на сто.

На годишна база цените при производството и разпределението на газ, електрическа и топлинна енергия се понижават през февруари 2024г. с цели 32%, а в добивната промишленост - с 3,9%, докато увеличението на цените в преработващата промишленост е 0,4 на сто.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се понижава през февруари с 1,5% спрямо януари и с 12,1% на годишна база, докато индексът, измерващ производствените цени на международния пазар нараства с 1,0% на месечна база, но се понижава с 4,4% спрямо същия месец на 2023 г.

Данните за продължаващо намаляване на производствените цени предполагат, че и ръстът на потребителските цени ще продължи да се забавя и през следващите месеци, макар и с по-умерено темпо.

По-рано този месец НСИ отчете забавяне на потребителската инфлация в нашата страна през февруари до 3,3% от 3,8% през януари, достигайки най-ниското си ниво от юли 2021 г. насам.