Истински рекорд на забързваща се инфлация при цените на производител се регистрира последните два месеца. Само през август и септември общият индекс се е увеличил с цели 15,5%.

Ако сравним данните спрямо година назад /края на септември 2021 година/, средната инфлация при производителите е 56.8%. Това включва цените на стоки, предназначени, както за нашия пазар, така и за международни пазари. Ако разглеждаме индексът на цените на производител само на вътрешния пазар увеличението е близо с 80% спрямо миналата година. 

От данните става ясно, че производствените цени на хранителните стоки за нашия пазар са скочили с 31%.

Общият индекс на цените на производител е изключително важен индикатор, който се използва за прогноза на потребителската инфлация. Индексът, отразява промените в цените на ниво на производство и за повечето стоки и услуги минават определено време, докато продуктите с новите поскъпнали заводски цени стигнат до прекупвачи и потребители, т.е. докато усетим драстичното поскъпване.  

Как производствената инфлация стига до потребителите?

Взимаме един произволен артикул. Ако преди този артикул е струвал за производителя си 1 лев, той го е продава за 2 лв. на търговец, който от своя страна го е продавал за 3,5 лв. на директния пазар, като в това число са включени и печалбата му и всички останали разходи по транспорт, заплати, данъци, сметки и т.н. В момента първата цена от веригата ще бъде средно с 80% по-скъпа или 1,80 лв, ако стоката се произвежда за вътрешния пазар. Разбира се, оскъпяването ще е драстично по-голямо за крайния потребител, тъй като поскъпване има и във всички горепосочени търговски разходи за логистика, транспорт, заплати, енергия и т.н. 

За нашия пазар

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства със 78.1% през септември 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година.

Ето и секторите, където увеличението е най-голямо: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 147.0%, преработващата промишленост - с 31.2%, и добивната промишленост - с 14.1%, производството на химични продукти - със 70.0%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 61.5%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 36.5%, производството на хранителни продукти - с 30.9%.

Средно поскъпване на производствените цени на българските предприятия, произвеждащи за нашия пазар и за чужбина

В различните групи стоки инфлацията при производителите е различна. През септември спрямо година назад най-голям ръст на производствените цени е отчетен при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 148.3%, преработващата промишленост - с 22.7%, и в добивната промишленост - със 17.9%.

В преработващата промишленост значително повишение на цените е отчетено при: производството на химични продукти - с 48.8%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 33.5%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 32.0%, производството на хранителни продукти - с 29.7%.