Първи признаци на забавяне по кредитирането отчитат банките у нас. Резервирането към тегленето на заеми от банка в момент на икономическа рецесия и висока инфлация не е учудващо. Все още темпът по увеличение на изтеглените пари от нашенци и фирми е сериозен, но се наблюдава леко понижение на годишна база спрямо предходния месец. 

Домакинствата са изтеглили 32.721 млрд. лв. към октомври 2022 година. Тази сума представлява 21.2% от брутния вътрешен продукт /БВП/. Спрямо същия месец на 2021 г. те се увеличават с 15.3%. Толкова бе увеличението на годишна база и миналия месец, което значи, че няма сериозно нарастване на новите кредити.

Жилищните кредити остават най-сериозен дял от парите, които хората теглят от банки. За ипотеки са изтеглени 16.011 млрд. лева, което е със 17,9% ръст спрямо година назад. В края на септември обаче имаше измерено по-голямо увеличение - с 0,1%. 

При потребителските кредити тенденцията е абсолютно същата. Към края на октомври нашенци дължат 15.050 млрд. за стоки, услуги и други нужди, които са финансирали чрез банка. Увеличението спрямо същия месец на миналата година е 13,8%, но през септември е било 13,9%.

Макар и с много малки разлики за първи път има леки индикации за охлаждане при кредитирането. Въпреки това на годишна база ръстът по всички видове кредити за домакинствата остава сериозен. Най-слаб е ръстът при овърдрафтите - едва с 5,3%, а общата им стойност е 1.245 млрд. лева.

Освен сериозно борчове, българите държат и сериозни спестявания в банките. Депозитите към края на октомври възлизат на 69.774 млрд. лв. (45.1% от БВП). Те се увеличават със 7.3% спрямо същия месец на 2021 г., също колкото и през предходния месец. 

Бизнес

Кредитите на нефинансовите предприятия също се увеличават, макар и с по-малко. На годишна база отчитат ръст от 10,4% годишна база през октомври 2022 г. (11.4% годишно повишение през септември 2022 г.) и в края на месеца достигат 40.582 млрд. лв. (26.3% от БВП). 

Депозитите на бизнеса са 39.212 млрд. лв. (25.4% от БВП) и в сравнение със същия месец на 2021 г. те се увеличават с 23.7% (23.1% годишно повишение през септември 2022 година).